Articol

24.09.2023

UCIP IFAD anunță lansarea unui proiect ambițios pentru dezvoltarea agriculturii și infrastructurii în Republica Moldova

Fondul Internațional pentru Dezvoltare Agricolă (IFAD) a prezentat conceptul unui noi proiect pentru investiții în agricultură. Spre deosebire de proiectele similare, Designul Proiectului este conceput pentru a asigura o eficientizare și durabilitate in utilizarea surselor financiare. Astfel, proiectul prevede ca pe durata următorilor șase ani, doua lanțuri valorice, care au un potențial considerabil de export și antrenează in mare parte producătorii mici și mijlocii vor fi susținuți multilateral pe întreg lanțul valoric – începând cu etapa de producere si finalizând cu comercializarea produselor(inclusiv exportul).

Prin acest proiect, UCIP IFAD se angajează să ofere sprijin financiar și tehnic pentru a stimula dezvoltarea sectorului agricol în regiunile defavorizate și pentru a consolida infrastructura agricolă. Proiectul va include două lanțuri valorice principale: creșterea ovinelor și caprinelor și cultivarea legumelor. Astfel vor fi îmbunătățite patru aspecte  cheie, precum este  accesul fermierilor mici la resurse și piețe, contribuind astfel la dezvoltarea lor sustenabilă, optimizarea performanței producției și deschiderea a noi oportunități de acces la piețele interne și externe și de export, generând venituri.

De asemenea, va fi identificat potențialul de creștere a valorii adăugate în lanțurile valorice agricole, susținând dezvoltarea economică durabilă. Totodată, IFAD IX își propune dezvoltarea strategiei pentru gestionarea eficientă a resurselor financiare limitate disponibile pentru fermierii care abia si-au inițiat afaceri.

UCIP IFAD consideră că acest proiect va avea un impact semnificativ asupra creșterii economice și a reducerii sărăciei în comunitățile rurale.

Valoarea estimativă a proiectului este de peste 34,0 milioane dolari SUA și va fi implementat timp de 6-7 ani. Proiectul va fi coordonat de care Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, Ministerul mediului si implementat de către Unitatea de Implementare a Proiectelor IFAD in Republica Moldova.

IFAD este o organizație internațională pentru implementarea proiectelor care au scopul dezvoltării agricole durabile în comunitățile rurale defavorizate din întreaga lume. Fondul furnizează finanțare și asistență tehnică pentru a ajuta fermierii să-și îmbunătățească nivelul de trai și să contribuie la creșterea securității alimentare la nivel global.

Sursa: https://maia.gov.md