Articol

10.12.2023

Suport pentru IMM-uri: Acordul de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova şi Bank Gospodarstwa Krajowego din Polonia, aprobat

La inițiativa Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Guvernul Republicii Moldova a aprobat semnarea unui acord de împrumut cu Bank Gospodarstwa Krajowego din Polonia (BGK) pentru susținerea dezvoltării sustenabile a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri), prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.

Acordul prevede contractarea unui împrumut în valoare totală de 5 milioane EUR, pe un termen de 7 ani, cu o perioadă de grație de 12 luni. Împrumutul va fi debursat în două tranșe: tranșa 1 – în valoare de 2 milioane EUR – în trimestrul I al anului 2024, iar tranșa 2 – în valoare de 3 milioane EUR – în trimestrul II al anului viitor.

Acest acord este un impuls important pentru dezvoltarea IMM-urilor din Republica Moldova, oferindu-le acces la resurse financiare pe termen lung, la costuri reduse.

Prin intermediul acestui împrumut, IMM-urile vor putea finanța proiecte investiționale în domeniul eficienței energetice, tranziției la energia verde și măsurilor de adaptare la schimbările climatice. Aceste investiții vor contribui la creșterea competitivității IMM-urilor, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la crearea de noi locuri de muncă.

Beneficiile acordului pentru IMM-uri includ acces la resurse financiare pe termen lung, la costuri reduse; posibilitatea de a finanța proiecte investiționale importante, contribuție la creșterea competitivității și a sustenabilității

Acest acord nu presupune cheltuieli din bugetul de stat, iar rata fixă a dobânzii pentru Republica Moldova constituie 0.5% anual.

Sursa: https://mded.gov.md