Articol

18.02.2022

SFS a adoptat 84 decizii privind subvenționarea locurilor de muncă în valoare de 4,4 milioane lei

Serviciul Fiscal de Stat informeză despre adoptarea a 84 decizii privind subvenționarea locurilor de muncă în valoare de 4,4 milioane lei pentru 35 contribuabili, urmare a recepționării a 124 cereri de la 39 agenți economici privind solicitarea subvenționării locurilor de muncă.

Conform Hotărârii Guvernului nr. 49 din 29.04.2021, pentru aprobarea Regulamentului privind subvenționarea locurilor de muncă, subiecți ai subvenției sunt persoanele juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, organizațiile necomerciale, persoanele care desfășoară activitate profesională, rezidenți ai Republicii Moldova.

Subvenționarea se efectuează în cazul angajării:
  • persoanelor care pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive ce preced luna de angajare nu au avut venituri salariale;
  • persoanelor cu dizabilităţi.

Subvenția pentru angajarea persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced luna de angajare nu au avut venituri salariale se acordă pentru cheltuielile privind plata salariului pentru salariații angajați începând cu 1 ianuarie 2021.

Solicitarea subvenției se face prin depunerea cererii pentru fiecare categorie de angajați și se depune aferent fiecărui trimestru calendaristic, până la ultima zi a următorului trimestru de gestiune.

Totodată, SFS asigură accesul subiectului subvenției la informația aferentă categoriei de persoane, care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare, nu a avut venituri salariale, prin intermediul motorului de căutare de pe pagina-web oficială a SFS, care permite verificarea în regim on-line a persoanelor respective.

Pentru identificarea angajaților pentru care poate fi realizat dreptul la subvenționare, este necesar să introduceți IDNP-ul persoanei necesare spre verificare, precum și să selectați anul și luna angajării. Motorul de căutare poate fi accesat aici.