Articol

15.08.2022

Rezultatele implementării programului Facilitatea de Creditare a Tinerilor, faza II la rate promoționale subsidiare fixe

În perioada a 6 luni ale anului 2022 în cadrul programului “Facilitatea de Creditare a Tinerilor, faza II (FCT II)”, care este implementat de OGP AE prin intermediul Instituțiilor Financiare Participante, s-a reușit finanțarea a 196 de sub-proiecte ale tinerilor întreprinzători în sumă totală de 115,6 milioane lei, fiind implementate în 35 raioane și localități ale țării.

Mijloacele împrumuturilor FCT II se bucură de o cerere înaltă, fiind contractate și utilizate în scopul procurării de bunuri și servicii necesare pentru inițierea și dezvoltarea afacerilor tinerilor antreprenori de scară mică în toate domeniile economiei naționale. Investițiile în mijloace fixe au constituit o pondere de 67% a cheltuielilor finanțate.

Astfel, cu suportul programului de către tineri au fost procurate:

  • tehnica agricola (combine, tractoare, hedere, cultivatoare, semănătoare, secerătoare, stropitori, drone agricole);
  • sisteme de irigare de scară mică;
  • bovine de prăsilă, porcine, granulatoare pentru furaje;
  • utilaj pentru fabricarea mobilei, containerelor și lăzilor; utilaj pentru producerea uleiurilor, echipamente pentru morărit, pentru producerea ambalajului din polietilenă, de patiserie; fabricarea echipamentelor apicole,
  • tehnică pentru reparația drumurilor (autocamioane, autotractoare, semiremorci, automacara, excavator);
  • panouri fotovoltaice; sisteme de condiționare/ventilare; centrale termice;
  • spălătorii auto și vulcanizare;
  • capital circulant (material săditor, fertilizanți, semințe, peliculă, produse petroliere, produse de uz fitosanitar, piese de schimb, hrană pentru animale, plastic, lăzi).

Au fost construite depozite pentru prelucrarea mierii, depozite frigorifice, magazine. Au fost renovate si utilate hotele, farmacii, centre de reparație a autovehiculelor.

Programul este finanțat din fondurile liniilor de credit ale proiectelor investiționale de stat, administrate de (OGP AE) și Instituțiile Financiare Partenere, cu care Ministerul Finanțelor are semnate contracte de recreditare și care își asumă toate riscurile de credit.

FCT II a fost lansat cu scopul promovării și încurajării tinerilor antreprenori, creării de noi locuri de muncă și acordării sprijinului suplimentar tinerilor prin reducerea dobânzilor la creditele investiționale contractate.

Concomitent, se anunță privind examinarea posibilității de extindere și suplinire a fondurilor FCT II pentru co-finanțarea programului nou Start pentru Tineri, care va fi implementat de comun cu IFP intermediare, OGP AE și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), care va oferi porțiunea de grant până la 15% din suma împrumutului solicitat de tinerii beneficiari eligibili.

Sursa: https://ogpae.gov.md/