Articol

26.08.2022

Rezultatele Apelului IV de solicitare a subvenției în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și muncă în mediul rural

În perioada 1 iunie 2022 – 23 august 2022 s-a desfășurat apelul IV de solicitare a subvenției în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și muncă în mediul rural. Astfel, în urma Apelului, la subdiviziunile teritoriale ale Agenției de Intervenție și Plăți pentru Agricultură au fost depuse 211 dosare, cu suma totală a subvenției solicitate de 245,96 mil. lei.

Domeniul de intervenție aferent îmbunătățirii și dezvoltării infrastructurii economice rurale (Măsura 1) a înregistrat 34 de cereri în valoare de 75,76 mil. lei, pe când domeniul ce vizează dezvoltarea localității rurale (Măsura 2), a înregistrat 169 de cereri, cu suma subvenției solicitate de 166,69 mil. lei.

În cadrul Măsurii 3 Diversificarea economiei rurale prin activități non-agricole s-au depus 8 cereri de finanțare, în valoare de 3,51 mil. lei.

Proiectele investiționale care întrunesc criteriile de eligibilitate urmează să fie  înaintate Comisiei de evaluare și selecție pentru examinare și aprobare spre finanțare.

 

Sursa: http://aipa.gov.md/ro