Articol

18.11.2023

Reducem povara raportării – cu 15 rapoarte mai puțin și 684 mii de ore de muncă economisite

Din 2024 antreprenorii vor depune la Biroul Național de Statistică (BNS) cu 11 rapoarte mai puțin, iar la Serviciul Fiscal de Stat (SFS) – cu 4 rapoarte mai puțin. Astfel se elimină în total 15 rapoarte, alte 9 vor fi digitalizate, iar 14 optimizate, reducându-se conținutul sau numărul de antreprenori care trebuie să-l raporteze. 

La moment antreprenorii trebuie să depună un total de 92 rapoarte fiscale și statistice (59 la BNS și 33 la SFS). Această reducere este una semnificativă.

Modificări în raportarea față de Biroul Național de Statistică:

 • 2 rapoarte eliminate:Nr. 1-leasing  și Nr. 24-AGR 
 • 14 rapoarte cumulate în 5fiind excluse rapoartele M2; 9-AGR; Nr. 2-LIV-VII; 14-AGR; 15-AGR; 6-p ; PE; 23-H; 6-it; 1-BE
 • 8 rapoarte digitalizate:29-AGR; Nr. 1-INOV; Nr. 21-VÂNZ; Nr. 1-cheltuieli; Nr. 24-AGR; Nr. 4-AGR Nr. 1-BE; Nr. 1-RE
 • 1 raport – se reduce numărul entităților: Raportul nr. 1-tic ‘Situația utilizării produselor de tehnologie informațională și comunicații’ va fi depus de 7,800 pentru 2023, în loc de 12,400 de entități
 • 1 raport în care s-a redus conținutul: a fost ajustată Ancheta Structurală Anuală (ASA) reducându-se conținutul cu 2/3 (150 de indicatori reduși, din 230). Acești 150 de indicatori reduși vor fi colectați o dată la trei ani.)

Modificări în raportarea față de Serviciul Fiscal de Stat:

 • 2 rapoarte eliminate: TFD 19 și CAS 18
 • 4 rapoarte cumulate în 2:  (DAJ17 și DASS19, DISM16 și DPP16)
 • 2 rapoarte: se reduce periodicitatea raportării
 • 1 raport simplificat: UNIF 21 pentru întreprinzatorii individuali neplătitori de TVA care au pina la 5 salariati, nu doar 3 salariați cum este în prezent;
 • Eliminarea a 6 documente primare din lista celor cu regim special care se eliberează de organul fiscal (Actul de achiziție a serviciilor de locațiune și a cheltuielilor aferente; Borderou de achiziție a laptelui; Foaia de parcurs; Avizul de însoțire a marfurilor; Borderoul de achiziție a producției din fitotehnie și/sau horticultură și/sau a obiectelor regnului vegetal)
 • Simplificarea procesului de înregistrare a subdiviziunilor la organul fiscal
 • Simplificarea procesului de obținere a informației pentru completarea dării de seamă fiscale aferent taxelor locale.

 

Sursa: https://mded.gov.md