Programul

Agricultura Performantă în Moldova (APM) USAID

Granturi pentru planuri de marketing la exportul de fructe, struguri, pomușoare și miere

Proiectul USAID Agricultura Performantă în Moldova (APM) lansează finanțarea prin acordare de granturi a activităților de elaborarea și implementarea unor planuri complexe de marketing la export, care vor ajuta companiile-beneficiare să-și ajusteze oferta la cerințele unui cumpărător (sau grup de cumpărători) clar identificat și în același timp vor aborda și alte constrângeri potențiale din cadrul companiei, precum abilitățile personalului sau lipsa instrumentelor de comunicare de marketing.

Solicitările de granturi pot fi depuse de producători, exportatori și organizațiile lor (precum grupurile de producători).

Aceste granturi au ca scop să faciliteze exportul de fructe, struguri, pomușoare și miere pe piața UE și alte piețe netradiționale.

Solicitările de granturi pot include următoarele activități ilustrative, dar nu se limitează doar la acestea:
Investiții în alinierea produsului la cerințele cumpărătorului:
• Procurarea de linii și echipamente specializate pentru ambalarea produselor conform specificațiilor importatorilor.
• Procurarea de instalații și echipamente necesare integrării în sistemele de tip pooling a lăzilor returnabile de plastic (IFCO, Europool etc.).
Activități de elaborare și implementare a instrumentelor de marketing:
• Îmbunătățirea paginilor internet și prezenței pe rețelele sociale.
• Elaborarea și implementarea unor activități de promovare a vânzărilor, precum promovare în magazine și participare la promoții.
Investiții în resurse umane:
• Instruirea personalului-cheie responsabil de activitatea de export.
• Angajarea unor reprezentanți comerciali (sales agent) sau alte forme de prezență activă în piață.

 

Solicitare

Vrei să cunoști mai multe despre Program, scrie-ne aici!