Programul

Subvenționarea Locurilor de Muncă (COVID-19) Ministerul Finanțelor

În temeiul art. 3 lit. f) din Legea bugetului de stat pentru anul 2021 nr. 258/2020 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2020, nr. 353-357, art. 290), cu modificările ulterioare, precum și în vederea atenuării pagubelor economice cauzate de situația excepțională ca urmare a infecției cu virusul SARS- CoV-2, Guvernul a aprobat subvenția pentru angajarea persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced luna de angajare nu au avut venituri salariale se acordă pentru cheltuielile privind plata salariului pentru salariații angajați începând cu 1 ianuarie 2021.

 

Subiecți ai subvenției sunt persoanele juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, organizațiile necomerciale, persoanele care desfășoară activitate profesională, rezidenți ai Republicii Moldova, ale căror cereri au fost evaluate pozitiv și care au obținut aprobarea pentru subvenționare ca urmare a angajării de către acestea a persoanelor care fac parte din următoarele categorii:

1) persoanele care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced luna de angajare nu au avut venituri salariale aferente categoriilor codului 101 (persoană angajată pe bază de contract individual de muncă), codului 105 (persoană angajată prin contract civil), codului 123 (persoană angajată prin cumul) din Clasificatorul categoriei persoanelor asigurate;

2) persoanele cu dizabilități, în conformitate cu prevederile Legii nr. 60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități.

 

Cuantumul subvenției se stabilește în funcție de categoria angajatului, după cum urmează:

— persoanele care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced luna de angajare nu au avut venituri salariale – 50% din suma impozitelor declarate și achitate aferente plăților salariale calculate în perioada pentru care se solicită subvenția, dar nu mai mult de 1000 de lei lunar per salariat.

 

Regulamentul privind subvenționarea locurilor de muncă va fi modificat. Vezi mai multe detalii pe blog

Solicitare

Vrei să cunoști mai multe, scrie-ne aici!.