Programul

Subvenționare expoziții IMM ODA

Subvenționarea participării agenților economici la expoziții și târguri naționale
ODIMM gestionează Programul de promovare a agenților economici la târguri şi expoziţii. La Program pot aplica întreprinderile mici și mijlocii, gospodăriile țărănești.

Valoarea subvenționării este:
a) 100 % din costul taxei de înregistrare la expoziție/târg, dar nu mai mult de 3 000 lei;
b) 50 % din costul arendei spațiului expozițional contractat, dar nu mai mult de 5 000 de lei;
Suma maximă transferată unui beneficiar nu va depăşi 8 000 de lei.
Solicitantul subvenționării care corespunde criteriilor de eligibilitate, participant la expoziția virtuală are dreptul să beneficieze de 100 % din costul taxei de înregistrare la expoziție/târg, dar nu mai mult de 2 000 lei.

Scopul Programului de promovare a participării agenților economici la târguri şi expoziții constituie susținerea şi promovarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, prin rambursarea parțială a cheltuielilor eligibile de participare a agenților economici în cadrul expozițiilor / târgurilor la nivel național şi regional. De asemenea se urmărește susţinerea producătorilor de mărfuri şi servicii în promovarea pe pieţele internă şi externă a proiectelor, tehnologiilor, know-how, mărfurilor şi serviciilor autohtone precum și crearea unor condiţii adecvate pentru stabilirea contactelor de afaceri, a parteneriatului şi colaborării interne şi internaţionale, în scopul atragerii investiţiilor străine în economia republicii, organizării în comun a unor procese de producţie sau realizării unor proiecte, asigurării pieţei naţionale cu mărfuri de larg consum şi cu materii prime pentru industrie, precum şi efectuării schimbului de experienţă avansată.

Sursa:  https://www.oda.md

Solicitare

Vrei să cunoști mai multe despre Program, scrie-ne aici!