Programul

Start pentru Tineri ODA

Programul își propune stimularea spiritului antreprenorial și încurajarea inițiativelor de afaceri într — o economie modernă în care tinerii creativi pot crește nivelul de competivitate, pot să țină pasul cu tehnologia, și sunt motivați să aducă un plus de siguranță financiară.

Cu tenacitate, energie, experiență și profesionalism pot deveni modele de reușită în carieră, pot fi parte a procesului și eforturilor de regenerare a economiei.

Sunt eligibili tinerii cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, cetățeni ai Republicii Moldova, doritori să inițieze o afacere sau care conduc deja o întreprindere nou — înregistrată în zonele rurale și urbane.

Prioritățile Programului

În cadrul Programului, va fi acordat suport de instruire, consultativ și financiar pentru:

1) afacerile care vor crea locuri de muncă în zonele rurale, dar și vor contribui la propagarea spiritului antreprenorial și a competentelor transferabile;

2) afacerile care conțin activități inovatoare ori își propun să implementeze proiecte de transfer tehnologic și de know-how, inclusiv accesînd posibilitățile de dezvoltare puse la dispoziție de cadrul Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă;

3) afacerile care vor desfășura activități de producere sau prestări servicii preponderent în zonele rurale, reconstrucția sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, extinderea unităților meșteșugărești – prelucrare a lemnului, confecționare de obiecte artizanale, ceramică etc.;

4) afacerile axate pe dezvoltarea următoarelor domenii economice prioritare: industria tehnologiei informației și comunicațiilor; industria agroalimentară (de exemplu: creșterea produselor agricole ecologice, procesarea și ambalarea produselor agricole); industria ușoară (de exemplu: textilă, marochinărie, producerea mobilei); industria creativă (de exemplu: fashion, arhitectură, artă, publicitate, artizanat etc.); turism (de exemplu: agroturismul); prestări servicii (de exemplu: informaționale, sociale, reparații etc.); sănătate și bunăstare (de exemplu: monitorizarea pacienților de la distanță, sănătate, instruiri în domeniul sănătății și programe de control a greutății corpului etc.); activități profesionale, științifice sau tehnice; sisteme de reproducere a energiei regenerabile.

PROGRAMUL START PENTRU TINERI:

  • Finantare nerambursabilă în valoare de până la 200 000 MDL (70%/30%);
  • Credit cu porțiune de grant, până la 1 760 000 de lei (85%/15%).

Sursa:  https://www.oda.md

Solicitare

Vrei să cunoști mai multe despre Program, scrie-ne aici!