Programul

Retehnologizare și Eficiență Energetică a ÎMM Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului

Prezentul Program are drept scop sporirea gradului de performanță a întreprinderilor mici și mijlocii, înlocuirea echipamentelor/utilajelor tehnice ineficiente cu soluții tehnologice moderne și optimizarea costurilor de producere prin implementarea măsurilor de eficiență energetică.

 

Programul este structurat în următoarele componente:

1) componenta I – informare și promovare;

2) componenta II – suport financiar nerambursabil;

3) componenta III – monitorizare și evaluare

 

Suportul financiar se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă (grant), având ca scop retehnologizarea și optimizarea consumului de gaze și energie electrică a întreprinderilor mici și mijlocii.

Resursele financiare vor fi acordate pentru acoperirea:

1) a 50% din costul investiției eligibile, dar nu mai mult de 2 000 000 de lei pentru acțiuni de retehnologizare,

2) a 50% din costul investiției eligibile, dar nu mai mult de 1 500 000 de lei pentru utilaj, echipament și instalații de valorificare a surselor de energie alternativă care va asigura reducerea consumului de energie convențională cu cel puțin 15% față de consumul existent.

 

Solicitanții Programului trebuie să îndeplinească următoarele criterii de eligibilitate:

1) desfășoară activitatea antreprenorială pe teritoriul Republicii Moldova;

2) activează minimum 24 de luni până la data aplicării la Program și au întocmit și au prezentat Biroului Național de Statistică situațiile financiare pentru ultimii doi ani de activitate;

3) nu au restanțe față de bugetul public național la data aplicării la Program;

4) dețin raportul de audit energetic efectuat de către un auditor energetic calificat și înregistrat în Registrul electronic al auditorilor energetici. Situațiile financiare vor fi determinate în manualul operațional pentru implementarea prezentului Program și prezentate în ghidul de aplicare la Program.

 

Sursa: https://www.oda.md

Solicitare

Vrei să cunoști mai multe despre Program, scrie-ne aici!