Programul

Proiectul AGRRI ”Investiții pentru Guvernanță, Creștere și Reziliență în Agricultură” (Banca Mondială) UCIMPA, AIPA, Banca Mondială

Scopul principal al Proiectului AGGRI este consolidarea sectorului agricol din Republica Moldova, prin îmbunătățirea continuă a sistemului de management al siguranței alimentelor, revitalizarea sectorului zootehnic și reabilitarea sistemelor de irigare.

Proiectul cuprinde trei componente distincte. În cadrul Componentei 1 – ”Îmbunătățirea guvernanței și managementului cunoștințelor agricole” – Proiectul va oferi sprijin pentru pregătirea Agenției de Intervenție și Plăți pentru asimilarea în viitor a fondurilor UE de preaderare (Programul IPARD); fortificarea Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și modernizarea serviciilor de medicină veterinară prin crearea centrelor de excelență și a echipelor veterinare mobile.

Cea de-a doua componentă – ”Creștere prin dezvoltarea lanțurilor valorice” – vizează dezvoltarea sectorului de lapte și carne. Un element important al acestei componente va fi Programul de granturi pentru sectorul zootehnic, care prevede acordarea de finanțare nerambursabilă de până la 1 milion de dolari SUA pentru modernizarea fermelor de lapte și a celor de carne.

Nu în ultimul rând, se propune reabilitarea a 3 sisteme centralizate de irigare – Tudora, Etulia și Țețcani. Aceste activități vor fi realizate în cadrul celei de-a treia Componente – ”Sporirea rezilienței prin servicii de irigare”.

Obiectivele specifice ale liniei de granturi investiționale competitive, implementate în cadrul Componentei 2 sunt:
• Modernizarea procesului de producere și creșterea competitivității producției:
▪ Creșterea valorii adăugate a produselor agricole prin extinderea procesării și
eficiența marketingului;
▪ Creșterea productivității exploatațiilor și fermelor agricole;
▪ Reducerea costurilor de producere;
▪ Diversificarea gamei de produse.
• Adaptarea întreprinderilor la standardele UE la etapa de producere, procesare precum și
cea de distribuție a produselor obținute prin asigurarea conformității cu standardele de
calitate și siguranță;
• Atingerea standardelor comunitare (UE) în:
▪ Protecția mediului;
▪ Sănătate publică;
▪ Sănătatea animalelor și a plantelor;
▪ Bunăstarea animalelor;
▪ Securitatea muncii.
• Îmbunătățirea calității produsului, igienei și siguranței alimentelor;
• Creșterea competitivității exploatațiilor familiale;
• Introducerea de noi tehnologii și inovații și deschiderea de noi oportunități de piață;
• Promovarea producerii de produse tradiționale;
• Majorarea veniturilor întreprinderilor prin creșterea valorii adăugate a produselor.

Detaliile Programului de granturi sunt prezentate în Manualul de alocare a granturilor, care poate fi accesat la următoarele link-uri:

Manualul de alocare a granturilor (MAG)

Sursa: https://www.capmu.md

Solicitare

Vrei să cunoști mai multe despre Program, scrie-ne aici!