Programul

Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol Agenția Relații Funciare și Cadastru/Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură

Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol prevede acordarea subvențiilor în avans pentru următoarele măsuri:

1) activitățile ce țin de prevenirea și de combaterea eroziunii solului (eoliene și hidrice) pe terenuri agricole afectate de eroziune de suprafață și în adâncime;

2) activitățile ce țin de ameliorarea chimică a solurilor pe terenuri agricole cu soluri salinizate-solonețizate (semihidromorfe și hidromorfe);

3) activități ce țin de conservare şi de sporire a fertilităţii solurilor terenurilor agricole.

 

Subvenţia în avans se acordă în baza contractului de acordare a subvenţiei în avans, semnat între Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură şi beneficiar, după aprobarea proiectului de către Comisia de evaluare şi selectare, în două tranşe. Valoarea subvenţiei constituie 80% din valoarea proiectului eligibil – pentru măsurile nr. 1, nr. 2 şi nr. 3.

Domeniul de acţiune pentru măsura nr.1: se propune ca subvenţia în avans în cadrul prezentei măsuri să fie acordată pentru cofinanţarea proiectelor investiționale de implementare a măsurilor și a activităților ce țin de  prevenirea și combaterea eroziunii solului (eoliene și hidrice) pe  terenuri agricole afectate de eroziune de suprafață și în adâncime, cum ar fi: „Proiecte ce cuprind măsuri, lucrări hidrotehnice și fitoameliorative pe  terenurile afectate de ravene.”

Subvenţia în avans se acordă în următoarele condiţii:

1) solicitantul este persoană juridică/fizică sau unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi, care deţine legal teren în proprietate, posesie sau folosinţă pe perioada de implementare a proiectului şi 5 ani după realizarea investiţiei, înregistrat în registrele de publicitate, pe care urmează a fi implementat proiectul investițional;

2) în cazul proprietăţilor private deţinute, acestea trebuie să fie lipsite de orice obligaţii sau garanţii financiare faţă de stat sau terţi, cu excepţia cazului în care datoria reprezintă un împrumut destinat exclusiv finanţării investiţiei;

3) proiectul se implementează într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi;

4) proiectul de execuţie este avizat pozitiv de o instituţie de cercetări de profil și are un deviz de cheltuieli;

5) costul total al proiectului eligibil nu depăşeşte suma de 1 000 000 de lei;

6) perioada de implementare a proiectului (darea în exploatare a obiectului (realizarea investiţiei)) nu depăşeşte 24 de luni de la data semnării cu Agenţia a contractului de acordare a subvenţiei în avans;

7) contribuţia financiară a solicitantului reprezintă cel puţin 20% din costul total al proiectului investițional;

8) solicitantul depune un singur proiect pentru măsura respectivă pe parcursul perioadei de implementare conform prezentului Regulament;

9) se asigură durabilitatea proiectului subvenţionat pe parcursul a 5 ani după darea în exploatare a obiectului (realizarea investiţiei);

10) la momentul depunerii cererii de solicitare a subvenţiei în avans, solicitantul nu are restanţe la achitarea impozitelor şi a taxelor faţă de bugetul public  naţional;

11) în cazul în care documentaţia de proiect prevede realizarea unor construcții sau instalații, solicitantul trebuie să deţină actele permisive necesare pentru efectuarea investiţiei, obținute în conformitate cu prevederile Legii nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie, Legii nr. 851/1996 privind expertiza ecologică şi ale Legii nr. 86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului şi să respecte cerinţele specifice de mediu asociate investiţiei;

12) în etapa implementării, proiectul investiţional nu constituie obiect de finanţare nerambursabilă în cadrul altor programe finanţate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor de dezvoltare.

 

Sursa: https://arfc.gov.md/

Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol prevede acordarea subvențiilor în avans pentru următoarele măsuri:

1) activitățile ce țin de prevenirea și de combaterea eroziunii solului (eoliene și hidrice) pe terenuri agricole afectate de eroziune de suprafață și în adâncime;

2) activitățile ce țin de ameliorarea chimică a solurilor pe terenuri agricole cu soluri salinizate-solonețizate (semihidromorfe și hidromorfe);

3) activități ce țin de conservare şi de sporire a fertilităţii solurilor terenurilor agricole.

 

Subvenţia în avans se acordă în baza contractului de acordare a subvenţiei în avans, semnat între Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură şi beneficiar, după aprobarea proiectului de către Comisia de evaluare şi selectare, în două tranşe. Valoarea subvenţiei constituie 80% din valoarea proiectului eligibil – pentru măsurile nr. 1, nr. 2 şi nr. 3.

Domeniul de acţiune- pentru măsura nr.2: se propune ca subvenţia în avans în cadrul prezentei măsuri să fie acordată pentru cofinanţarea proiectelor investiționale de implementare a măsurilor şi a activităților ce țin de  ameliorarea chimică a solurilor pe terenuri agricole cu soluri salinizate-solonețizate (semihidromorfe și hidromorfe), cum ar fi: „Proiecte ce conțin măsuri, lucrări de ameliorare chimică a solurilor saraturate (alcalice).”

Subvenţia în avans se acordă în următoarele condiţii:

1) solicitantul este persoană juridică/fizică sau unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi, care deţine legal teren în proprietate, posesie sau folosinţă, pe perioada de implementare a proiectului şi 5 ani după realizarea investiţiei, înregistrat în registrele de publicitate, pe care urmează a fi implementat proiectul investițional;

2) în cazul proprietăţilor private deţinute, acestea trebuie să fie lipsite de orice obligaţii sau garanţii financiare faţă de stat sau terţi, cu excepţia cazului în care datoria reprezintă un împrumut destinat exclusiv finanţării investiţiei;

3) proiectul se implementează într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi;

4) proiectul de execuţie este avizat pozitiv de o instituţie de cercetări de profil și are un deviz de cheltuieli;

5) costul total al proiectului eligibil nu depăşeşte suma de 1 000 000 de lei;

6) perioada de implementare a proiectului (darea în exploatare a obiectului (realizarea investiţiei)) nu depăşeşte 24 de luni de la data  semnării cu Agenţia a contractului de acordare a subvenţiei în avans;

7) contribuţia financiară a solicitantului reprezintă cel puţin 20% din costul total al proiectului investițional;

8) solicitantul depune un singur proiect pentru măsura respectivă pe parcursul perioadei de implementare conform prezentului Regulament;

9) la momentul depunerii cererii de solicitare a subvenţiei în avans, solicitantul nu are restanţe la achitarea impozitelor şi a taxelor faţă de bugetul public  naţional;

10) se asigură durabilitatea proiectului subvenţionat pe parcursul a 5 ani după darea în exploatare a obiectului (realizarea investiţiei);

11) solicitantul deţine avizele şi autorizaţiile necesare pentru efectuarea investiţiei şi respectă cerinţele specifice de mediu asociate investiţiei;

12) în etapa implementării, proiectul investiţional nu constituie obiect de finanţare nerambursabilă în cadrul altor programe finanţate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor de dezvoltare.

 

Sursa: https://arfc.gov.md/

Programul de îmbunătățiri funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol prevede acordarea subvențiilor în avans pentru următoarele măsuri:

1) activitățile ce țin de prevenirea și de combaterea eroziunii solului (eoliene și hidrice) pe terenuri agricole afectate de eroziune de suprafață și în adâncime;

2) activitățile ce țin de ameliorarea chimică a solurilor pe terenuri agricole cu soluri salinizate-solonețizate (semihidromorfe și hidromorfe);

3) activități ce țin de conservare şi de sporire a fertilităţii solurilor terenurilor agricole.

 

Subvenţia în avans se acordă în baza contractului de acordare a subvenţiei în avans, semnat între Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură şi beneficiar, după aprobarea proiectului de către Comisia de evaluare şi selectare, în două tranşe. Valoarea subvenţiei constituie 80% din valoarea proiectului eligibil – pentru măsurile nr. 1, nr. 2 şi nr. 3.

 

Domeniul de acţiune pentru măsura nr.3: se propune ca subvenţia în avans în cadrul prezentei măsuri să fie acordată pentru cofinanţarea proiectelor investiționale de implementare a măsurilor, activităților ce țin de conservare şi de sporire a fertilităţii solurilor terenurilor agricole, cum ar fi:  „Proiecte ce conțin măsuri, lucrări de  protecţie a solului în cadrul practicilor agricole.”

Subvenţia în avans se acordă în următoarele condiţii:

1) proiectul se implementează într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi;

2) proiectul de execuţie este avizat pozitiv de o instituţie de cercetări de profil și are un deviz de cheltuieli;

3) perioada de implementare a proiectului (darea în exploatare a obiectului (realizarea investiţiei)) nu depăşeşte 24 de luni  de la data semnării cu Agenţia a contractului de acordare a subvenţiei în avans;

4) costul total al proiectului eligibil nu depăşeşte suma de 1 000 000 de lei;

5) contribuţia financiară a beneficiarului de subvenţie reprezintă cel puţin 20% din  costul total al proiectului investițional;

6) ca urmare a realizării proiectului, solicitantul se angajează să respecte toate standardele naţionale relevante privind protecţia mediului, reglementările ce țin de efectuarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare, protecție, conservare și sporire a fertilităţii solurilor;

7) la momentul depunerii cererii de solicitare a subvenţiei în avans, solicitantul nu are restanţe la achitarea impozitelor şi a taxelor faţă de bugetul public naţional;

8) solicitantul deţine documente ce atestă competenţele profesionale relevante în domeniul pentru care solicită sprijin financiar sau dispune de un contract de colaborare cu instituțiile de cercetări de profil  pe perioada implementării proiectului;

9) în cazul proprietăţilor private deţinute, acestea trebuie să fie lipsite de orice obligaţii sau garanţii financiare faţă de stat sau terţi, cu excepţia cazului în care datoria reprezintă un împrumut destinat exclusiv finanţării investiţiei;

10) solicitantul de subvenţii se obligă să asigure menţinerea funcţionalităţii obiectului investiţiei şi să păstreze toate evidenţele contabile în decurs de 5 ani de la data dării în exploatare a obiectului/sau a rotației depline a culturilor în asolament;

11) în etapa implementării, proiectul investiţional nu constituie obiect de finanţare nerambursabilă în cadrul altor programe finanţate din bugetul de stat sau din sursele partenerilor de dezvoltare;

12) la momentul depunerii cererii de solicitare a subvenţiei în avans, solicitantul nu are restanţe la achitarea impozitelor şi a taxelor faţă de bugetul public naţional.

 

Sursa: https://arfc.gov.md/

Solicitare

Vrei să cunoști mai multe despre Program, scrie-ne aici!