Programul

Prima Casă

Credite ipotecare garantate

Credite ipotecare garantate

Scopul Programului constă în facilitarea accesului persoanelor fizice la procurarea unei locuinţe prin contractarea de credite ipotecare garantate parţial de stat.

Programul este unul național, aplicabil pe întreg teritoriul Republicii Moldova și poartă un caracter social, reprezentat de intervenția statului în procesul de garantare a creditelor.

Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) este delegată de către Guvern, prin intermediul Ministerului Finanțelor să emită garanții în numele şi pe contul statului, în favoarea creditorilor (băncilor finanțatoare), care acordă credite ipotecare persoanelor fizice pentru cumpărarea unei locuinţe, acceptate în cadrul Programului.

Rata maximă a dobânzii anuale a creditelor noi acordate care va fi aplicată de către bănci în perioada 1 ianuarie 2022 –  30 iunie 2022, constituie 7,37 % anual și este formată din:

1. rata de referință pentru Program publicată de către Banca Națională a Moldovei pentru luna noiembrie 2021 (calculată ca rata medie ponderată a dobînzilor la depozitele noi atrase în valuta națională cu termenul de la 6 la 12 luni) – în mărime de 4,12%.
2. marjă maximă de pînă la 3 puncte procentuale.
3. comisionul de garantare de pînă la 0,25% anual din soldul creditului, sau 0,5% anual din soldul garanției de stat stabilit de Ministerul Finanțelor.

Beneficiarii Programului

Beneficiarii Programului

Beneficiar al programului de stat ”Prima Casă” poate fi orice cetățean al Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani la momentul solicitării creditului ipotecar.

Solicitantul de credit trebuie să fie angajat oficial în câmpul muncii, în sectorul public sau privat din Republica Moldova, și, respectiv, să dispună de venituri din surse oficiale.

La program sunt eligibile persoanele:

  • care dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei o locuință a cărei suprafață nu depășește suprafața locuinței procurate în cadrul Programului;
  • care deţin, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuinţă, indiferent de suprafaţa acesteia, într-un sat (comună), dobândită prin moştenire sau donaţie;
  • ale căror soţ/soţie deține, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuință care nu depășește suprafaţa locuinţei procurate în cadrul Programului;
  • ale căror soţ/soţie deţine, în proprietate exclusivă sau împreună cu alţi membri ai familiei, o locuinţă, indiferent de suprafaţa acesteia, într-un sat (comună), dobândită prin moştenire sau prin donaţie;
  • beneficiarul sau soțul/soția nu au procurat o locuință prin intermediului Programului ”Prima Casă”
Băncile participante

Băncile participante

Solicitările de acordare a creditului pentru procurarea locuinţei vor fi înaintate direct creditorilor Programului.

Lista Băncilor Finanțatoare:

1. BC ,,MOLDINCONBANK» SA

2. BC ,,MOLDOVA-AGROINDBANK» SA

3. BC ,,VICTORIABANK» SA

4. ,,MOBIASBANCA — OTP GROUP» SA

5. BC ,,EXIMBANK» SA

6. BC ,,ENERGBANK» SA

 

Modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru angajații din sectorul public participanți  în cadrul Programului de stat „Prima casă” și pentru beneficiarii de credite ipotecare accesate până  la lansarea acestui program

Compensații din bugetul de stat în cadrul Programului de stat „Prima casă”  pot fi acordate angajaților:

1) autorităților publice/instituțiilor publice finanțate integral din bugetele componente ale bugetului public național;

2) instituțiilor publice la autogestiune.

Costul locuinței pentru care pot fi acordate compensații din buget nu poate depăși 600 (șase sute) mii lei moldovenești (valoarea indicată în contractul de vînzare-cumpărare).

Pentru locuințele al căror cost depășește 600 (șase sute) mii lei (valoarea indicată în contractul de vânzare-cumpărare), volumul compensației acordate din bugetul de stat se calculează în mărime de 50% din suma creditului ipotecar (suma principală), dar care nu va depăși 95% din costul locuinței.

Volumul compensației acordate din bugetul de stat unui beneficiar se calculează în mărime de 50% din suma creditului ipotecar (suma principală), prevăzută în contractul de credit.

Compensația se acordă lunar, de la aprobarea cererii pentru finanțare pînă la finalizarea perioadei de rambursare a creditului ipotecar. În cazul stingerii anticipate a creditului ipotecar, oferirea compensației încetează de la momentul achitării de către beneficiar a ultimei rate.

Pentru beneficiarii de credite ipotecare accesate până la lansarea Programului de stat „Prima casă”, care întrunesc condițiile de eligibilitate prevăzute în Legea nr. 293/2017 privind unele măsuri în vederea Programului de stat „Prima casă” și Regulamentul de implementare a Programului de stat ”Prima casă”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 202/2018, la data depunerii cererii de acordare a compensației se calculează compensația în mărime de 50% din soldul rămas al creditului ipotecar la data depunerii acestei cereri.

Sursa: https://crm.primacasa.gov.md/login

Modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor pentru salariații angajați în sectorul privat participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă” și pentru beneficiarii de credite ipotecare accesate până la lansarea acestui program

Compensații din bugetul de stat în cadrul Programului de stat „Prima casă” pot fi acordate cetățenilor Republicii Moldova salariați ai unei sau mai multor entități din sectorul privat, care își are/au sediul pe teritoriul Republicii Moldova.

Compensațiile se acordă salariaților beneficiari ai Programului de stat „Prima casă” care în momentul depunerii cererii de credit:
1) nu dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei o altă locuință, decât cea procurată în cadrul Programului, cu o suprafață locuibilă de peste 9 m2 pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar și nu au în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuințe. Se consideră eligibilă și persoana care deține, în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, o locuință, indiferent de suprafața acesteia, într-un sat (într-o comună), cu excepția suburbiilor din mun. Chișinău, dobândită prin moștenire sau prin donație;
2) soțul/soția beneficiarului nu dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, cu excepția beneficiarului, nicio locuință cu o suprafață locuibilă de peste 9 m2 pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar și nu au în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuințe. Se consideră eligibilă și persoana al cărei soț/soție deține în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei o locuință, indiferent de suprafața acesteia, într-un sat (într-o comună), cu excepția suburbiilor din mun. Chișinău, dobândită prin moștenire sau prin donație.

Compensația se acordă pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarul pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului de stat „Prima casă”.

Costul locuinței pentru care pot fi acordate compensații din buget nu poate depăși 600 (șase sute) mii lei moldovenești (valoarea indicată în contractul de vînzare-cumpărare).

Pentru locuințele al căror cost depășește 600 (șase sute) mii lei (prețul indicat în contractul de vânzare-cumpărare), volumul compensației acordat din bugetul de stat se va calcula în mărime de 50% din suma  creditului ipotecar (suma principală), ce nu va depăși 95% din costul locuinței.

Volumul compensației acordate din bugetul de stat unui beneficiar se calculează în mărime de pînă la 50% din suma creditului ipotecar (suma principală), prevăzută în contractul de credit.

Compensația se acordă lunar, de la aprobarea cererii pentru finanțare pînă la finalizarea perioadei de rambursare a creditului ipotecar, în condițiile prezentului Regulament. În cazul stingerii anticipate a creditului ipotecar, transferul  compensației încetează de la momentul achitării de către beneficiar a ultimei rate.

Sursa: https://crm.primacasa.gov.md/login

Modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor bănești pentru familiile cu copii, participanți în cadrul Programului de stat „Prima casă”

În cadrul Programului de stat „Prima casă” din bugetul de stat pot fi acordate compensații bănești persoanei fizice care este părinte și/sau tutore/curator al copilului/copiilor care la depunerea cererii de credit:

1) nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei o altă locuință, decât cea procurată în cadrul Programului, cu o suprafață locuibilă de peste 9 m2 pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar și nu are în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuințe Se consideră eligibilă și persoana care deține, în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, o locuință, indiferent de suprafața acesteia, într-un sat (într-o comună), cu excepția suburbiilor din mun. Chișinău, dobândită prin moștenire sau donație;
2) soțul/soția beneficiarului nu deține în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, cu excepția beneficiarului, nicio locuință cu o suprafață locuibilă de peste 9 m2 pentru fiecare membru al familiei în decursul ultimelor 12 luni până la data solicitării creditului ipotecar și nu are în derulare un credit ipotecar pentru procurarea unei locuințe. Se consideră eligibilă și persoana al cărei soț/soție deține, în proprietate exclusivă sau împreună cu alți membri ai familiei, o locuință, indiferent de suprafața acesteia, într-un sat (într-o comună), cu excepția suburbiilor din mun. Chișinău, dobândită prin moștenire sau prin donație.

Compensația bănească se acordă pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pe care le suportă beneficiarul pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului de stat „Prima casă”.

Costul locuinței pentru care pot fi acordate compensații bănești din buget nu poate depăși 1 milion de lei moldovenești (valoarea indicată în contractul de vînzare-cumpărare).

Compensația bănească se acordă lunar, de la aprobarea cererii pentru finanțare pînă la finalizarea perioadei de rambursare a creditului ipotecar. În cazul stingerii anticipate a creditului ipotecar, acordarea compensației bănești încetează la momentul achitării de către beneficiar a ultimei rate.

Sursa: https://crm.primacasa.gov.md/login

Solicitare

Vrei să cunoști mai multe despre Programul Prima Casă, informează-te aici!