Programul

PARE 1+2 Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului

Obiectivul general al Programului „PARE 1+2” este consolidarea oportunităților economice de valorificare a remitențelor, precum și facilitarea incluziunii migranților în dezvoltarea socioeconomică a Republicii Moldova. Programul este implementat de Organizația pentru Dezvoltarea antreprenoriatului (ODA).

Participanți la Program.

Programul este destinat lucrătorilor migranți și rudelor de gradul I ai acestora, care intenționează să investească remitențele în inițierea sau în dezvoltarea unei afaceri

COMPONENTA I – „Informare, instruire și consultanță antreprenorială”

COMPONENTA II – „Suport financiar nerambursabil în baza „Regulii 1+1””

COMPONENTA III – „Suport financiar nerambursabil pentru afacerile în dezvoltare în baza „Regulii 1+2”».

Suportul financiar nerambursabil (grant) nu include taxa pe valoare adăugată (TVA) și este acordat în următoarele condiții:

1) Pentru componenta II – suport financiar nerambursabil în baza „Regulii 1+1”:

a) suma grantului este de maximum 50% din valoarea proiectului investițional și nu va depăși 250 mii de lei; b) contribuția proprie (din remitențe) va constitui minimum 50% din valoarea proiectului investițional.

2) Pentru componenta III – suport financiar nerambursabil pentru afacerile în dezvoltare în baza „Regulii 1+2”

Suportul financiar nerambursabil este acordat în baza „Regulii 1+2”, astfel 1 leu investit din contul contribuției proprii a beneficiarului va fi suplinit cu 2 lei din cadrul Programului. Valoarea finanțării nerambursabile nu va depăși 500 000 de lei. ÎMM care nu dispun de suficiente resurse proprii pentru implementarea proiectului investițional aprobat vor putea acoperi insuficiența de capital din surse creditare.

În acest sens, ÎMM pot beneficia, după caz, de o garanție financiară emisă de Fondul de garantare a creditelor, administrat de ODIMM în baza Regulamentului cu privire la Fondul de garantare a creditelor pentru întreprinderile mici și mijlocii, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 828/2018.

 

Sursa: https://www.oda.md

Solicitare

Vrei să cunoști mai multe despre Program, scrie-ne aici!