Programul

PARE 1+1 ODIMM

Migrația mai rămâne preocuparea cetățenilor dar și a instituțiilor abilitate de a o opri. ODIMM prin Programul de Atragere a Remitențelor în Economie (PARE 1+1) — propune șansa unui viitor acasă pentru persoanele interesate să revină din străinătate și să inițieze o afacere. Acest proiect poate fi o reabilitare emoțională și financiară pentru cei care nu își mai doresc să fie angajatul cuiva, ci au intenția să-și gestioneze afacerea, fiind propriul său șef. E momentul să reveniți cu experiența acumulată pentru a investi în potențialul uman și practic al vostru. Aceasta, v-ar asigura un venit considerabil, iar țării — o creștere constantă a economiei.

La program pot participa:

a) lucrătorii migranţi din Republica Moldova, plecați peste hotarele țării cu scopul desfășurării activității de muncă, care pot confirma prin documente justificative că mijloacele financiare pe care le dețin provin din remitențe;

b) soțul/soția și rudele de gradul întîi ale lucrătorilor migranţi.

CRITERII DE ELIGIBILITATE

 • este lucrător migrant din Republica Moldova, soț/soție sau rudă de gradul întîi – beneficiar de remitenţe;
 • este cetăţean al Republicii Moldova;
 • doreşte să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă;
 • poate confirma, prin prezentarea documentelor justificative, că mijloacele financiare pe care le deţine provin din remitenţe.

Programul PARE 1+1 prevede 4 componente

COMPONENTA I – „Informare şi comunicare”

COMPONENTA II – „Instruire şi suport antreprenorial”

COMPONENTA III – „Finanţarea afacerilor/Regula 1+1”.

Grantul se va acorda în baza „Regulii 1+1”, adică fiecare leu investit din remitenţe va fi suplinit cu un leu din cadrul Programului. Valoarea maximă a grantului nu va depăşi 250 000 de lei. Fondurile nerambursabile din cadrul Programului vor fi acordate beneficiarului după efectuarea de facto a investiţiei din remitențe, în baza documentelor justificative prezentate, cu condiția respectării de către beneficiar a prevederilor legislației în vigoare. Investiţia planificată poate fi efectuată în cel mult 3 tranşe. Prin urmare, grantul (în proporţie de 50%) va fi acordat beneficiarului după fiecare tranşă a investiţiei efectuate din remitențe și prezentarea documentelor justificative. Se consideră investiție achiziția efectuată din contul întreprinderii, cu un termen de pînă la 3 (trei) ani la data înaintării cererii de finanțare la componenta a III-a a Programului.

COMPONENTA IV – “Monitorizare, post-finanţare şi evaluare a Programului”

PRIORITĂŢILE Programului “PARE 1+1”

 • crearea şi dezvoltarea afacerilor în zone rurale;
 • creşterea nivelului de informare a lucrătorilor migranţi din Republica Moldova şi a beneficiarilor de remitenţe privind oportunităţile de dezvoltare a unei afaceri în ţara de origine;
 • sporirea abilităţilor antreprenoriale în rîndul lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe;
 • stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii de către lucrătorii migranţi şi beneficiarii de remitenţe;
 • facilitarea accesului lucrătorilor migranţi şi beneficiarilor de remitenţe la resursele financiare necesare înfiinţării/dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova;
 • promovarea culturii financiare şi a economiilor;
 • crearea de noi locuri de muncă;
 • orientarea spre export și substituirea importurilor;
 • aplicarea tehnologiilor moderne, transfer de know-how, inovaţii.

 

Sursa: https://www.odimm.md/ro/pare

Solicitare

Vrei să cunoști mai multe despre Program, scrie-ne aici!