Programul

Internationalizare IMM ODA

Programul are drept scop contribuirea la creșterea economică durabilă prin atragerea investițiilor, sporirea competitivității și a productivității ÎMM din Republica Moldova, precum și internaționalizarea acestora.

În cadrul Programui pot participa ÎMM înregistrate în Registrul persoanelor juridice din Republica Moldova, care activează pe piață de cel puțin 2 ani și demonstrează o creștere continuă.

Prioritate se acordă ÎMM care introduc elemente inovative în procesul de producere, diversifică produsele/serviciile, în special, în cazul în care acestea substituie importurile sau au potențial de export.

Pentru realizarea scopului sunt stabilite următoarele obiective specifice:

1) facilitarea atingerii priorităților stabilite de politicile naționale legate de atragerea investițiilor în creșterea afacerilor, a competitivității și a productivității acestora;

2) creșterea competențelor antreprenoriale privind dezvoltarea afacerilor și diversificarea produselor/serviciilor pe piețe de desfacere locale și/sau internaționale a cel puțin 1 000 de companii către anul 2023;

3) creșterea cifrei de afaceri cu cel puțin 60% a ÎMM participante la Program, prin aplicarea noilor modele de afaceri, integrarea în lanțurile valorice locale și/sau internaționale și implementarea tehnologiilor moderne;

4) cel puțin 5% din ÎMM vor produce produse/servicii și vor substitui importul acestora, în urma participării la prezentul Program;

5) cel puțin 80% din ÎMM, participante în cadrul prezentului Program, vor promova produsele și serviciile sale prin intermediul platformelor electronice naționale și internaționale;

6) creșterea volumului de investiții în economia națională cu cca 180 mil. lei și creșterea numărului partenerilor locali/externi cu 5%;

7) facilitarea accesului la finanțare şi asistență pentru dezvoltarea a cel puțin 220 de ÎMM (înregistrate în prezentul Program), aflate în diferite faze ale ciclului lor de viață: companii cu potențial înalt de creștere și dezvoltare și companii orientate spre noi piețe de desfacere.

 

Programul oferă o abordare integrată de susținere a ÎMM de introducere a practicilor internaționale în vederea dezvoltării productivității și competitivității afacerilor autohtone. Prin intermediul Programului întreprinderile pot accesa suport pentru:

— achiziționarea serviciilor de formare a competențelor antreprenoriale. Valoarea suportului va constitui până la 50% din preţul serviciilor accesate, dar nu va depăşi limita de 100 000 lei (fără TVA) pentru o întreprindere»;
— achiziționarea de echipamente, obiecte de proprietate intelectuală, spații de producere, materie primă. Valoarea maximă a suportului este de pînă la 2 000 000 lei (fără TVA), care poate fi accesată în baza raportului de 50% investiții proprii și 50% grant nerambursabil.

Sursa: https://www.oda.md

Solicitare

Vrei să cunoști mai multe despre Program, scrie-ne aici!