Programul

Femei în Afaceri ODA

Programul FEMEI ÎN AFACERI are capacitatea de a reduce din inegalitatea de gen, poate ajuta femeile să obțină abilități manageriale prin dezvoltarea afacerilor, preponderent în zonele rurale, poate spori accesul acestora la resurse, servicii și tehnologii moderne.

Femeile pot avea ambiția de a se ridica la standardele cele mai înalte  — cu tenacitate, pasiune, discernământ  — în identificarea oportunităților și marea dorință de a reuși în domeniul afacerilor, care nu aparține doar bărbaților puternici.

ASTĂZI, FEMEILE SUNT DETERMINATE ȘI MOTIVATE SĂ SCHIMBE LUMEA AFACERILOR

ASTĂZI, FEMEILE SUNT DETERMINATE ȘI MOTIVATE SĂ SCHIMBE LUMEA AFACERILOR

Scopul Programului este oferirea suportului financiar și non-financiar prin acordarea granturilor pentru investiții și servicii relevante pentru dezvoltarea afacerilor de către femei.

Programul este orientat spre atingerea următoarelor obiective:

  • Creșterea oportunităților economice pentru femei, prin reducerea barierelor la inițierea sau dezvoltarea unei afaceri;
  • Facilitarea accesului la investiții și asistență pentru dezvoltarea afacerilor gestionate de femei, menite să complementeze suportul financiar şi non-financiar disponibil la moment pentru femeile antreprenoare din Republica Moldova;
  • Crearea unui model național integrat de suport pentru dezvoltarea antreprenorialului feminin, care vizează diferite etape de dezvoltare a businessului: de la planificarea afacerii (inițiere) — la întreprinderi nou create şi până la afaceri în creștere;
  • Consolidarea infrastructurii naționale de suport a ÎMM-lor, prin extinderea serviciilor oferite în scopul reducerii obstacolelor specifice pe care le confruntă femeile în afaceri;
  • Contribuirea la realizarea politicilor prioritare privind egalitatea de gen şi dezvoltarea economică.

 

Criterii de eligibilitate

  • Femeie, cetățean al Republicii Moldova;
  • Intenționează să lanseze o afacere proprie în Republica Moldova sau să dezvolte afacerea existentă.

 

Componentele Programului: Acestea reprezintă o abordare integrată a serviciilor pentru dezvoltarea pe termen lung a afacerilor gestionate de femei.

Componenta I a Programului este destinată etapei de formare, cu posibilitatea planificării și inițierii unei afaceri viabile (plan de finanțare individual).

Prin participarea la Componenta II a Programului, beneficiarii vor obține suport financiar nerambursabil (165 000 MDL) pentru:

  1. investiții de scară mică;
  2. servicii de dezvoltare a afacerii destinat eficientizării investițiilor.

Sursa:  https://www.oda.md/ro

 

Solicitare

Vrei să cunoști mai multe despre Program, scrie-ne aici!