Programul

Ecologizare a Întreprinderilor Mici și Mijlocii ODA

Scopul prezentului Program este de a promova, a susține și a dezvolta capacitățile ÎMM-urilor pentru a adopta practici de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor.

Sectoarele prioritare ale prezentului Program:

1) agroalimentar:

în special: trecerea la agricultura organică, eficiența utilizării resurselor de apă și producere mai pură, reducerea poluării în urma gestionării deșeurilor, utilizarea ambalajelor ecologice;

2) industrial:

în special: eficiența resurselor și producerea mai pură, reducerea poluanților chimici în procesele de producere și reducere a utilizării apei, gestionarea apelor uzate, gestionarea/reciclarea deșeurilor și eficiența energetică;

3) serviciile:

în special: includerea abordărilor eco în cadrul serviciilor acordate, reducerea volumului de ambalaje și materiale plastice, reducerea poluării, gestionarea deșeurilor și eficiența energetică.

Prioritățile Programului

Prin intermediul Programului, ÎMM va beneficia de materiale informative, consultanță, servicii de suport și formare privind identificarea soluțiilor și adoptarea acțiunilor concrete de ecologizare a proceselor de producere și prestare a serviciilor, care să permită creșterea potențialului companiei de a obține o cotă mai mare pe piețe.

În cadrul etapei doi, ÎMM vor beneficia de suport financiar (în mărime de până la 500 000 mii lei) sub formă de grant pentru implementarea acțiunilor de ecologizare privind utilizarea eficientă a resurselor, aplicarea modelelor de producție și consum durabile, introducerea eco-inovațiilor în procesele tehnologice, reducerea si gestionarea deșeurilor, prevenirea poluării și gestionarea resurselor de apă, etc.

Sursa:  https://www.oda.md

Solicitare

Vrei să cunoști mai multe despre Program, informează-te aici!