Programul

Credite bancare

Solicitare

Solicitările de acordare a creditului pentru procurarea locuinţei vor fi înaintate direct creditorilor Programului.