Programul

Ameliorarea Competitivității Banca Mondială

Granturi de cofinanțare (PAC Granturi) — este o sub-componentă a Proiectului Ameliorarea Competitivității. Componenta oferă întreprinderilor mici și mijlocii suport financiar nerambursabil pentru a investi în activități cu valoare adăugată sau procese orientate spre export.

Scopul Componentei de Grant este de a ajuta IMM-le să implementeze un set de activități care urmăresc îmbunătățirea competitivității la export. Proiectul va ajuta întreprinderile moldovenești să-și mărească potențialul de export folosind serviciile de dezvoltare a afacerilor și alte servicii relevante pentru a-și ameliora competitivitatea la export. Componenta are un buget de 3 milioane $USD, sumă de care vor beneficia aproximativ 250 IMM-ri în perioada 2015-2021. Suma totală a granturilor acordate a constituit 1.6 milioane $USD.

 

Exemple de Servicii de Dezvoltare:

 

 • Dezvoltarea imaginii corporative sau de produs (design de brand-book, ambalaj, etichete, site, texte, video, etc.)
 • Dezvoltarea și integrarea sistemelor informaționale computerizate financiare, de management sau de producere (1C, CRM, ERP, CAD, etc.)
 • Implementarea standardelor internaționale de management al calității (ISO, HCCP, ECO Label, etc.)
 • Instruirea angajaților, dezvoltarea organizațională sau managementul resurselor umane
 • Reorganizarea și optimizarea proceselor de producer
 • Elaborarea strategiei de export, setarea planului de acțiuni, pregătirea procesului logistic (căutare de parteneri, asistență în negocieri, pregătirea modelelor de contracte și a documentației de export, livrarea produsului)
 • Alte servicii specifice de transfer tehnologic și know-how

 

Ce finanțează PAC Granturi?

 • Servicii de dezvoltare a afacerii
 • Echipament

 

Care este valoarea totală a grantului?

 • Valoarea totală a grantului este de 300 000 lei.
 • Grantul va acoperi PÂNĂ LA 50% din costul proiectului, dar nu mai mult de 300 000 MDL per Beneficiar.

 

Care este valoarea grantului acordat pentru echipament?

 • Valoarea grantului acordat pentru procurarea echipamentului constituie 30% din suma totală solicitată pentru finanțare

 

 

Sursa: https://uipac.md/granturi-de-cofinantare

LINIA DE CREDIT - Oficiului de Gestionare a Programelor de Asistență Externă

Sub-componenta ”Linia de Credit” din cadrul Proiectului Ameliorarea Competitivității II (PACII), finanțată din resursele Băncii Mondiale (Acordul de Împrumut nr.8400-MD), este în vigoare din 5 noiembrie, 2014. Suma împrumutului constituie 30,0 mil.USD, inclusiv, pentru Linia de Credit — 29,4 mil. USD, care va fi recreditată întreprinderilor din sectorul privat prin intermediul Instituțiilor Financiare Participante eligibile:
BC “Mobiasbancă — Groupe Societe Generale”
BC “Procreditbank”,
BC “Comertbank”,
BC «Fincombank»
BC “Banca Comercială Română”
BC «Moldova-Agroindbank»

 

Suma maximală pentru un sub — împrumut pentru proiecte investiţionale este echivalentul a 800 mii USD (care pot include până la 40% capital circulant), iar pentru capital circulant independent și materie primă este echivalentul a 500 mii USD. Suma totală maximala pentru un beneficiar constituie echivalentul a 800 mii USD.

 

Activitățile eligibile pentru finanțare din Linia de Credit — exporturi directe și indirecte, desfășurate pe întreg teritoriul țării (inclusiv în orașele Bălţi și Chişinău). Exporturile legate de activitățile în sectoarele agriculturii, prelucrarea produselor agricole, producerea de bunuri și servicii (cu excepția serviciilor de consultanta), care vor fi legate direct sau indirect de generarea de venituri din exporturi. Exportatorii indirecți (cu excepția companiilor funrizoare de energie, combustibil, utilități) vor fi angajați în prestarea de mărfuri sau servicii pentru întreprinderile exportatoare. Suma totală recreditată exportatorilor indirecți nu va depăși raportul de 30 % din Linia de Credit. Pot fi finanțate 100% din cheltuielile eligibile ale sub-împrumutului eligibil. Capitalul circulant independent, care nu este aferent procesului de producere orientat spre exporturi — nu va fi finanțat. De asemenea nu poate fi finanțat capitalul circulant pentru utilități, petrol și alte surse de energie, salarii (cu excepția salariilor integrate în contractele de construcții civile), mărfurile finite gata pentru consum și revânzarea lor.

 

Maturitatea sub-împrumuturilor pentru beneficiari — până la 8 ani pentru sub-proiecte investiţionale (care pot include până la 40% capital circulant) și până la 4 ani pentru sub-împrumuturile pentru capital circulant independent.

 

Sursa: https://uipac.md/linia-de-credit

Solicitare

Vrei să cunoști mai multe despre Program, scrie-ne aici!