Programul

MĂSURILE DE SPRIJIN POSIBILE DE SUBVENŢIONARE ÎN AGRICULTURĂ Agenția de Intervenții și Plăți pentru Agricultură

Alocaţiile bugetare anuale, vor acoperi următoarele priorități, cuprinse în Strategia națională de dezvoltare agricolă și rurală:

Prioritatea I. Creşterea competitivităţii sectorului agroindustrial prin restructurare şi modernizare

Măsura 1. Investiții în exploatațiile agricole pentru restructurare și adaptare la standardele Uniunii Europene

Submăsura 1.1. Stimularea investiţiilor pentru producerea legumelor şi a fructelor pe teren protejat (sere de iarnă, solarii şi tuneluri).

Submăsura 1.2. Stimularea investiţiilor pentru înfiinţarea, modernizarea şi defrişarea plantaţiilor multianuale, inclusiv a plantaţiilor viticole şi a plantaţiilor pomicole

Submăsura 1.3. Stimularea investiţiilor pentru procurarea tehnicii şi utilajului agricol conventional

Submăsura 1.4. Stimularea investiţiilor pentru utilarea şi renovarea tehnologică a fermelor zootehnice

Submăsura 1.5. Stimularea procurării animalelor de prăsilă şi menţinerii fondului genetic al acestora

Submăsura 1.7. Stimularea creditării producătorilor agricoli de către băncile comerciale şi organizații de creditare nebancară

Submăsura 1.7A.Stimularea mecanismului de asigurare a riscurilor în agricultură


Măsura 2. Investiții în prelucrarea și comercializarea produselor agricole

Submăsura 1.6. Stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare

Submăsura 1.8. Stimularea constituirii şi funcţionării grupurilor de producători agricol

Submăsura 1.9 Stimularea activităților de promovare

Prioritatea II. Asigurarea gestionării durabile a resurselor naturale

Măsura 3. Pregătirea pentru implementarea acţiunilor referitoare la mediul şi spaţiul rural

Submăsura 2.1. Stimularea investiţiilor pentru consolidarea terenurilor Agricole

Submăsura 2.2. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului de irigare

Submăsura 2.3. Stimularea producătorilor agricoli pentru compensarea cheltuielilor la irigare

Submăsura 2.4. Stimularea investiţiilor pentru procurarea echipamentului no-till şi mini-till

Submăsura 2.5.Susţinerea promovării şi dezvoltării agriculturii ecologice

Prioritatea III. Sporirea investiţiilor în infrastructura fizică şi cea a serviciilor din mediul rural, inclusiv în infrastructura aferentă întreprinderilor agricole plasate în extravilan

Măsura 4. Îmbunătăţirea şi dezvoltarea infrastructurii rurale

Măsura 5. Servicii de consultanţă şi formare

Beneficiari eligibili

  • Subvenții tradiționale – Producători agricoli ce au efectuat investiția
  • Subvenții în avans – Producători agricoli debutanţi, subvenții acordate pentru susţinerea lansării şi dezvoltării proiectelor start-up.

 

Sursa:  http://aipa.gov.md/ro

Solicitare

Vrei să cunoști mai multe despre Program, scrie-ne aici!