Articol

06.02.2022

Programul ”Prima Casă” are 7647 de beneficiari

Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 4,16  mlrd. lei, iar suma totală a garanțiilor active constituie 2,02 mlrd. lei.

Din numărul total al beneficiarilor, 5872 persoane beneficiază de compensații din bugetul de stat pentru acoperirea parțială a cheltuielilor pentru achitarea creditului ipotecar în cadrul Programului, dintre care, 1360 persoane în cadrul Programului Prima Casă 2, 3289 – în cadrul Programului Prima Casă 3, 1209 – în cadrul Programului Prima Casă 4 și 14 – în cadrul Programului Prima Casă 5.

Din cei 7647 de beneficiari, 5253 sunt familii, iar 2394 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,5 ani. Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 60,82 m.p., în timp ce valoarea medie a locuințelor procurate este de 635,73 mii lei.

Din numărul total de locuințe procurate în cadrul Programului, 7142 sunt procurate în zonele urbane, iar 505 în zonele rurale. 6935 locuințe procurate sunt apartamente, iar 712 sunt case de locuit individuale.

Precizăm că, beneficiar al Programului guvernamental „Prima Casă” poate fi cetățeanul Republicii Moldova, cu vârsta cuprinsă între 18 și 45 de ani, care este angajat oficial la o instituție de stat sau companie privată din țară și dispune de venituri din surse oficiale. Cota participației proprii inițiale constituie 5% din prețul de procurare a locuinței.

Sursa: https://mf.gov.md/ro/