Articol

25.03.2022

„Prima Casă” are 7794 de beneficiari

De la lansarea Programului guvernamental „Prima Casă” și până în prezent, prin intermediul Programului au fost procurate 7794 de locuințe. Alte 9 cereri au fost acceptate, aferent cărora urmează a fi semnate contractele de garanție. Suma totală a creditelor acordate de către bănci este de 4,25 mlrd. lei, iar suma totală a garanțiilor constituie cca 2,06 mlrd. lei.

 

Din cei 7794 de beneficiari, 5357 sunt familii, iar 2437 sunt tineri necăsătoriți. Vârsta medie a solicitanților este de 31,3 ani. Suprafața medie a locuințelor procurate prin intermediul Programului este de 60,83 m.p., în timp ce valoarea medie a locuințelor procurate este de 637,65 mii lei.

 

Din numărul total de locuințe procurate în cadrul Programului, 7280 sunt procurate în zonele urbane iar 514 în zonele rurale. 7072 locuințe procurate sunt apartamente, iar 722 sunt case de locuit individuale.

 

Precizăm că, beneficiar al Programului guvernamental „Prima Casă” poate fi orice cetățean al Republicii Moldova cu vârsta cuprinsă între 18 și 50 de ani. Solicitantul de credit trebuie să fie angajat oficial în câmpul muncii, în sectorul public sau privat din Republica Moldova, și, respectiv, să dispună de venituri din surse oficiale. Cota participației proprii inițiale constituie 5% din prețul de procurare a locuinței.

 

Sursa: https://mf.gov.md/ro/