Articol

22.10.2022

PNUD lansează o competiție de inovație pentru a stimula adoptarea a mai multor soluții open-source în Moldova

PNUD Moldova lansează o competiție de inovație prin intermediul căreia va oferi finanțare pentru soluții digitale de tip open source. Soluțiile propuse trebuie să urmărească îmbunătățirea serviciilor digitale existente, fie să creeze noi servicii publice și private. Concursul se desfășoară în parteneriat cu Agenția de Guvernare Electronică.

Soluțiile propuse trebuie să îndeplinească caracteristicile unui activ digital public (așa cum este definit de Alianța Activelor Digitale Publice), sau cel puțin trebuie să creeze noi soluții open-source. Tehnologiile open-source pot facilita soluționarea în timp util și eficient a multiplelor provocări cu care diverse comunități se confruntă, având în vedere capacitatea acestor tehnologii de a fi reutilizate și adaptate la nevoile specifice ale diferitor localități.

Sunt eligibile să participe în concurs numai entitățile private din sectorul TIC care s-au înregistrat (sau sunt în proces de înregistrare) în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Cu toate acestea, entitățile private pot alege să se asocieze cu alte instituții private, publice și din sectorul asociativ – asociații specializate, agenții non-guvernamentale, administrații publice locale, școli, spitale, universități, instituții de cercetare etc.

Soluțiile propuse vor fi evaluate și selectate printr-un proces competitiv. Soluțiile câștigătoare vor fi finanțate de PNUD Moldova, în sumă de până la 40.000 USD, dar nu mai mult de 50 la sută din valoarea totală a propunerii de proiect. În cazul grupurilor colaborative de companii, contribuțiile vor fi împărțite în mod egal între companiile implicate sau conform cerințelor specifice ale propunerii depuse.

Cele mai bune soluții open-source propuse în cadrul acestui concurs ar putea fi incluse în Catalogul Digital X și adoptate de alte țări și comunități.

Toate propunerile trebuie depuse până la 15 noiembrie 2022, ora 16:00. Mai multe informații despre competiție sunt disponibile aici.

PNUD desfășoară acest concurs de finanțare în cadrul proiectului „Accelerarea transformării digitale în sectorul public din Republica Moldova”.

 

Sursa: https://www.undp.org/ro