Articol

08.02.2022

Persoanele fizice vor putea cumpăra direct VMS

Ministerul Finanțelor, în conformitate cu art. 9 din Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, anunță despre inițierea procesului de elaborare a proiectului hotărârii de Guvern ,,Cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de funcționare și utilizare a Sistemului Informațional „Programul de vânzare directă a valorilor mobiliare de stat persoanelor fizice în Republica Moldova”.

Scopul proiectului menționat constă în facilitarea accesului persoanelor fizice la cumpărarea VMS printr-o platformă electronică, în care emisiunile de VMS vor fi efectuate prin plasament direct doar către persoane fizice prin subscriere.

Valorile mobiliare de stat sunt instrumente financiare care atestă datoria publică, sub formă de bonuri de trezorerie şi obligaţiuni de stat, constituind împrumuturi ale statului în monedă naţională pe termen scurt, mediu şi lung.

Data limită pentru comentarii: 11.02.2022

Sursa:https://mf.gov.md/ro