Articol

11.02.2022

Persoanele fizice din Republica Moldova vor putea procura valori mobiliare de stat printr-un sistem informațional

Persoanele fizice din Republica Moldova vor putea cumpăra valori mobiliare de stat (VMS) direct, prin intermediul unei platforme electronice. Cabinetul de miniștri a votat, în acest sens, un proiect de hotărâre care prevede aprobarea Conceptului Sistemului Informațional „Programul de vânzare directă a VMS persoanelor fizice în Republica Moldova”. La elaborarea conceptului, Ministerul Finanțelor a beneficiat de suportul Proiectului USAID „Transparența Sectorului Financiar în Moldova” (FSTA).

 

Sistemul informațional va fi conectat cu Registrul de Stat al Populației, Depozitarul Central Unic și Registrul conturilor bancare. Totodată, acesta va fi integrat cu alte platforme electronice guvernamentale: MConnect, MPass, MLog, Mpay și MNotify.

 

Persoanele fizice vor putea achiziționa VMS prin platforma electronică în care emisiunile de VMS vor fi efectuate prin plasament direct doar către persoane fizice. În prezent, persoanele fizice pot procura VMS numai prin intermediul dealerilor primari. La fel, investitorii retail vor dispune de opțiunea de a vinde VMS înainte de scadență către emitent (Ministerul Finanțelor) sau către un dealer primar.

 

Lansarea sistemului informațional urmărește, pe lângă extinderea cercului de investitori retail, și crearea condițiilor favorabile de participare directă a acestora pe piața internă a VMS, dezvoltarea pieței secundare a VMS, creșterea transparenței tranzacțiilor, dar și sporirea nivelului de educație financiară a persoanelor fizice.

 

Potrivit proiectului, investitor retail poate deveni orice cetățean al Republicii Moldova  cu vârsta minimă de 18 ani împliniți la momentul procurării VMS, având un cont de plăți valid deschis la unul dintre prestatorii locali de servicii de plăți și dispunând de semnătură electronică avansată calificată.

 

Platforma electronică va fi gestionată de Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe (CTIF) în comun cu Ministerul Finanțelor.

 

Sursa: https://mf.gov.md/ro/