Articol

02.10.2022

PARTENERIAT EXTINS ÎNTRE ODA ȘI PROIECTUL TEHNOLOGIILE VIITORULUI PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI DE RETEHNOLOGIZARE ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Întreprinderile mici și mijlocii, care vor să acceseze finanțare nerambursabilă de până la 2 milioane lei  pentru tehnologii moderne și eficiență energetică, vor putea beneficia de expertiză gratuită în identificarea necesităților energetice a activității antreprenoriale pentru a putea aplica la Programul de retehnologizare și eficiență energetică. Acest lucru va fi realizat datorită parteneriatului extins dintre Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și Proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID și Guvernul Suediei, care anunță noi instrumente de suport în implementarea acestui program. Totodată, la etapa de evaluare a aplicațiilor la program, ODA va beneficia de suportul experților din cadrul Universității Tehnice a Moldovei care vor efectua expertiza tehnică a proiectelor investiționale.

 

Prin intermediul Programului de retehnologizare și eficiență energetică, IMM-urile pot beneficia de finanțare nerambursabilă de 50% din investiția pentru tehnologizarea și retehnologizarea afacerilor, dar nu mai mult de 2 milioane lei pentru:  automatizarea procesului de producție; robotizarea producției; modernizarea liniilor tehnologice existente; soluții IT pentru gestionarea liniilor de producție; reutilarea cu echipamente performante.

 

Grantul pentru eficiența energetică constituie 50% din costul investiției eligibile, dar nu mai mult de 1,5 milioane de lei pentru utilaj, echipament și instalații de producere a energiei regenerabile, care vor asigura  reducerea consumului de energie electrică cu cel puțin 15% față de consumul existent. Resursele financiare nerambursabile vor putea fi utilizate pentru: panouri solare cu sistem de încălzire; panouri fotovoltaice pentru producerea curentului electric; mini instalații eoliene pentru producerea curentului electric; utilaj și echipament tehnologic pentru producerea biogazului; utilaj și instalații pentru încălzire termală. Aplicanții la această formă de suport trebuie să dețină un raport de audit energetic efectuat de către un auditor energetic calificat și înregistrat în Registrul electronic al auditorilor energetici.

 

Sursa:https://odimm.md/ro/