Articol

06.08.2023

PÂNĂ LA 30 SEPTEMBRIE AIPA RECEPȚIONEAZĂ CERERILE PENTRU SUBVENȚIONAREA MĂSURILOR COMPLEMENTARE

Agenția de Intervenție și Plăți pentru agricultură este în plin proces de recepționare a cererilor pentru subvenționarea măsurilor complementare.

Prin implementarea prezentului Regulament se urmărește atingerea obiectivelor generale și specifice ale politicii statului în dezvoltarea agriculturii și mediului rural, prin realizarea indicatorilor de creștere a suprafețelor de teren în sistemul ecologic, implementarea tehnologiilor de producție prietenoase mediului, extinderea suprafețelor de teren agricol irigate, creșterea productivității și competitivității,  reducerea vulnerabilității activităților economice în contextul schimbărilor climatice, creșterea suprafețelor culturilor agricole și animalelor asigurate, asigurarea accesului la piețe de capital, de inputuri și outputuri pentru fermieri, reducerea suprafețelor de plantații neproductive și introducerea terenurilor în circuitul agricol și asigurarea nivelului de pregătire profesională și transferul de cunoștințe.

Potrivit Regulamentului privind măsurile de subvenționare complementară și condițiile specifice de eligibilitate pentru subvenționarea complementară din FNDAMR, fermierii pot primi subvenții pentru următoarele măsuri:

 1. Stimularea accesării creditelor investiționale sau pentru mijloace circulante
  2. Stimularea activităților de promovare
  3. Stimularea utilizării sistemelor de irigare
  4. Dezvoltarea agriculturii ecologice
  5. Implementarea bunelor practici agricole
  6. Defrișarea plantațiilor multianuale
  7. Servicii de consiliere și formare în agricultură
  8. Stimularea asocierii în grupuri de producători

 În acest sens, fermierii pot accesa Regulamentul  și actele necesare depunerii pentru fiecare măsură separat accesând Ghidul solicitantului pentru accesarea subvențiilor complementare. 

 

Sursa: