Articol

19.04.2022

ODIMM, USAID ŞI GUVERNUL SUEDIEI ȘI-AU UNIT EFORTURILE PENTRU RACORDAREA AFACERILOR DIN MOLDOVA LA ERA DIGITALĂ

Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) și Proiectul Tehnologiile Viitorului, finanțat de USAID și Guvernul Suediei, au semnat astăzi un Acord de parteneriat pentru sprijinirea digitalizării mediului de afaceri din Republica Moldova.

Acordul de parteneriat stabilește angajamentul de a susține modernizarea și competitivitatea IMM-urilor,  transformarea digitală și implementarea inovațiilor digitale în activitatea antreprenorială din Republica Moldova.

Acest parteneriat are drept obiectiv dezvoltarea și implementarea programelor de suport a IMM-urilor moldovenești în vederea creării produselor și serviciilor inovatoare pentru a crește competitivitatea, eficiența, sustenabilitatea și productivitatea atât pe piața locală, cât și externă.

Pentru perioada 2022-2026 partenerii își propun dezvoltarea și implementarea a două programe naționale:

● Dezvoltarea și implementarea unui Program de transformare digitală a IMM-urilor;

● Dezvoltarea, lansarea și implementarea unui Program de susținere a inovațiilor digitale și a start-upurilor tehnologice.

În acest sens, cei doi parteneri își vor uni eforturile pentru proiectarea mecanismelor de implementare a programelor de suport antreprenorial prin adaptarea necesităților companiilor autohtone la standardele internaționale și ajustarea la noua eră digitală.

„USAID este mândră să ofere, în 2022,  asistență de peste 5 milioane MDL pentru a pilota programe ambițioase la nivel național, axate pe digitalizare, inovare și antreprenoriat, împreună cu Ministerul Economiei și ODIMM. În contextul întreruperii lanțurilor de aprovizionare, a creșterii costurilor la energie, a sporirii  inflației și a incertitudinilor economice continue, IMM-urile trebuie – mai mult ca niciodată – să găsească modalități de a reduce costurile și de a îmbunătăți eficiența, productivitatea și sustenabilitatea. Investiția în inovații și soluții digitale ca răspuns la aceste provocări — precum ar fi managementul lanțului de aprovizionare, comerțul electronic, automatizare şi fabricarea inteligentă, promovare şi marketing digital și promovare pentru atragerea clienților  — va crește rezilienţa și competitivitatea afacerilor din Republica Moldova, nu doar în fața crizei actuale, ci şi pentru economia viitorului”, a declarat Scott Hocklander, şeful Misiunii USAID în Moldova.

Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM), instituție publică cu acoperire națională, care activează sub coordonarea Ministerului Economiei, reprezintă o inițiativă de susținere a ÎMM-urilor din Moldova la toate etapele de dezvoltare a afacerii prin valorificarea potențialului acestora de a deveni competitive, dinamice și sustenabile. ODIMM administrează 12 Programe de stat de suport în afaceri, majoritatea cărora furnizează în mod integrat training-uri, finanțare și mentorat. Pentru anul 2022, din bugetul de stat sunt alocate peste 300 de milioane lei pentru toate mecanismele de suport antreprenorial din portofoliu ODIMM.

Proiectul Tehnologiile Viitorului în Moldova, finanțat de USAID și Suedia, susține dezvoltarea economiei digitale, creative și prietenoase mediului în Moldova. Proiectul, cu un buget de 32,8 mln USD și o durată de implementare de 5 ani (2021-2026),  promovează, în echipă cu partenerii cheie, inovația și noile tehnologii  în următoarele sectoare strategice pentru R. Moldova — tehnologia informațiilor și comunicației (TIC), ingineria, industria ușoară, industriile creative și digital media — pentru a spori competitivitatea și integrarea acestora pe piața globală.

 

Sursa: https://odimm.md/ro