Articol

02.06.2022

ODIMM COMPENSEAZĂ CHELTUIELILE DE PARTICIPARE A COMPANIILOR AUTOHTONE LA TÂRGURI ȘI EXPOZIȚII

Organizația pentru dezvoltarea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM) facilitează promovarea afacerilor locale prin intermediul expozițiilor și târgurilor. Astfel, toți agenții economici din Republica Moldova, care participă la târguri și expoziții în format fizic sau virtual, au posibilitatea să-și deconteze cheltuielile de participare prin intermediul „Programului de subvenționare a participării agenților economici la târguri și expoziții”, gestionat de ODIMM. Valoarea subvenționării poate fi de la 2 mii lei până la 5 mii lei în funcție de formatul  de desfășurare a expozițiilor și târgurilor. Totodată, depunerea setului de acte necesare pentru decontarea cheltuielilor poate fi realizată exclusiv online.

ODIMM a organizat Atelierul de lucru „Avantajele participării la târguri și expoziții”, la care au fost invitați reprezentanții instituțiilor implicate în organizarea și desfășurarea târgurilor și expozițiilor din Republica Moldova: Camera de Comerț și Industrie (CCI), Centrul Internațional de Expoziții „Moldexpo” și „PR COMPANY PROJECT”.

Programul de subvenționare a participării agenților economici la târguri și expoziții, gestionat de ODIMM, are ca scop susținerea şi promovarea sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, prin rambursarea parțială a cheltuielilor eligibile de participare a agenților economici în cadrul expozițiilor / târgurilor la nivel național şi regional. Prin acest mecanism de suport antreprenorial se urmărește susţinerea producătorilor de mărfuri şi servicii în promovarea pe piaţa internă şi externă a proiectelor, tehnologiilor, know-how, mărfurilor şi serviciilor autohtone, precum și crearea unor condiţii adecvate pentru stabilirea contactelor de afaceri, a parteneriatului şi colaborării interne şi internaţionale. La program pot aplica întreprinderile micro, mici și mijlocii din Republica Moldova, care nu se află în procedură de insolvabilitate și nu înregistrează datorii la bugetul de stat. 

 

Sursa: odimm.md/ro