Articol

20.02.2022

Nou proiect de sprijin al microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii

În perioada decembrie 2021 — mai 2022 sunt desfășurate activități de pregătire a noului proiect investiţional de sprijin pentru sectorul microîntreprinderilor, întreprinderilor mici și mijlocii, care are drept scop oferirea de suport Guvernului Republicii Moldova privind facilitarea şi întărirea competitivității la export, reducerea poverii administrative pentru companiile autohtone și îmbunătățirea accesului exportatorilor la finanțare.

 

Noul proiect de sprijin pentru microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (MSME) cu o valoare de cca. 50 mil. USD, va fi unul investițional. Acesta va consta din trei componente: Componenta 1 cu privire la Digitizare și reforma regulatorie, Componenta 2 cu privire la Accesul la finanțare și Componenta 3 cu privire la Dezvoltarea și competitivitatea la export a microîntreprinderilor și întreprinderilor mici și mijlocii. Conceptul proiectului include condiții bazate pe performanță (CBP) pentru principalele reforme din cadrul Componentei 1, precum și condițiile de debursare a fondurilor pentru Componenta 2. Proiectul va include și resurse pentru asistență tehnică (AT) pentru măsurile-cheie din cadrul tuturor celor trei componente. Perioada de implementare a proiectului va fi de cinci ani. Aprobarea proiectului de Consiliul de administrație al Băncii Mondiale este preconizată pentru luna aprilie 2022.

 

Unitatea de implementare a proiectului de ameliorare a competitivității (UIPAC) iniţiază, începând cu 10 februarie 2022, consultările publice asupra documentelor de proiect (i) Cadrul de Management de Mediu şi Social (CMMS); (ii) Planul de implicare a părților interesate (SEP); (iii) Proceduri de management al muncii (LMP) şi (iv) Planul de angajament de mediu si social (ESCP).

 

Sumarul executiv în limba româna a Cadrului de management de mediu și social , documentul CMMS integral în limba engleză, documentele SEPLMP și ESCP în limba engleză sunt publicate și pe pagina web a Unităţii de implementare a proiectului (www.uipac.md). Înainte de a parcurge procedura de aprobare în cadrul Băncii Mondiale, toate părțile interesate pot lua cunoştinţă de conţinutul documentelor respective şi formula recomandări, propuneri şi/sau observaţii.

 

Recomandările, propunerile și observaţiile asupra proiectelor documentelor CMMS, LMP; SEP şi ESCP supuse consultărilor publice, pot fi expediate până pe data de 23 februarie 2022 în adresa UIPAC: MD-2004, mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 180, oficiul 815; la numărul de telefon 022-296724 sau pe adresa electronică: piu@me.gov.md

 

Sursa: https://me.gov.md/ro/