Articol

07.07.2022

Ministerul Economiei a semnat un Acord de împrumut cu Banca Mondială pentru a spori competitivitatea întreprinderilor micro, mici și mijlocii

Ministerul Economiei a semnat un Acord de împrumut și finanțare cu instituțiile financiare ale Băncii Mondiale — Asociația Internațională pentru Dezvoltare (AID) și Banca Internațională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare (BIRD). Acordul prevede implementarea Proiectului de competitivitate a întreprinderilor micro, mici și mijlocii și are o valoare totală de 47,5 mil. Euro, din care 17,7 mil. Euro împrumutul acordat de BIRD și 29,8 mil Euro împrumutul AID.

 

Proiectul de competitivitate a ÎMMM are drept scop reducerea poverii și a costurilor de reglementare pentru mediul de afaceri, facilitarea accesului la finanțare și creșterea competitivității la export a întreprinderilor moldovenești. Proiectul prevede mai multe activități, printre care:

— Digitizarea serviciilor publice pentru mediul de afaceri și a controalelor de stat, eficientizarea actelor permisive și îmbunătățirea infrastructurii naționale de calitate pentru a reduce costurile de reglementare cu care se confruntă întreprinderile (componenta 1);

— Facilitarea accesului la finanțare pentru întreprinderi, prin garanții la împrumuturi și sporirea capacității Fondului de Garantare a Creditelor (FGC) (componenta 2);

— Sprijinirea dezvoltării IMM-urilor și sporirea competitivității la export (componenta 3).

Conform Acordului, Ministerul Economiei va fi autoritatea publică centrală responsabilă de implementarea proiectului, activând în strânsă legătură cu Ministerul Finanțelor, Cancelaria de Stat, Agenția de Guvernare Electronică, Agenția Servicii Publice și alte instituții publice cu funcții de susținere a sectorului privat și promovare a exporturilor, cum ar fi ODIMM și Agenția de Investiții, Institutul Național de Metrologie, Centrul Național de Acreditare, Institutul Național de Standardizare, Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, alte agenții de certificare.

Acordul prevede implementarea programului pe o perioadă de 5 ani, până în 2027.

Sursa: https://me.gov.md/ro