Articol

02.03.2024

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării invită reprezentanții societății civile și sectorului privat să contribuie la viitorul european al Moldovei

Aderarea la Uniunea Europeană implică numeroase aspecte complexe, iar implicarea diferitelor părți interesate poate contribui la o pregătire mai cuprinzătoare în realizarea cerințelor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării  gestionează 7 capitole din cele 33, inclusiv Criteriul Economic și deține Președinția pentru Clusterul 2 ”Piața internă”, după cum urmează:

  • Capitolul 1: Libera circulație a mărfurilor
  • Capitolul 3: Dreptul de stabilire și libertatea de a presta servicii
  • Capitolul 6: Dreptul societăților comerciale
  • Capitolul 10: Societatea informațională și mass-media
  • Capitolul 20: Întreprinderi și politica industrială
  • Capitolul 28: Protecția consumatorilor și a sănătății
  • Capitolul 30: Relații externe
  • Criteriul Economic
  • Cluster 2” Piața internă”

În context, invităm reprezentanții societății civile și sectorului privat să participe în cadrul activităților grupurilor de lucru, pentru domeniile din competența MDED.

Aceștia vor contribui la evaluarea conformității legislației naționale în raport cu cea comunitară pentru screening-ul explicativ și ulterior bilateral, un proces de durată care necesită eforturi și expertiză specializată cu aportul reflecțiilor mediului de afaceri și societății civile.

Participarea la aceste grupuri de lucru va reprezenta o oportunitate excelentă pentru cei interesați să contribuie la procesul de integrare europeană și la dezvoltarea politicilor europene.

 

Sursa: https://mded.gov.md