Articol

08.04.2023

Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării identifică soluții pentru piața de capital din Moldova

A fost creat un nou grup de lucru, care urmează să elaboreze noi reglementări ce ar facilita integrarea emitenților din Moldova pe piețele de capital internaționale si ar atrage noi investiții prin piața de capital.

 

Grupul de lucru, format din reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerului Finanțelor, Comisiei Naționale a Piețelor Financiare, Băncii Naționale, dar și ai asociațiilor de business relevante vor analiza cadrul legal și normativ existent și, după caz, vor identifica barierele care împiedică facilitarea accesului emitenților din Moldova pe piețele de capital internaționale.

 

Printre subiectele ce vor fi discutate în cadrul grupului de lucru, pot fi menționate:

 

— eliminarea barierelor care împiedică accesarea emitenților din Moldova de către piețele de capital externe;

— integrarea depozitarului din Moldova cu depozitarele din statele UE, pentru simplificarea tranzacțiilor trans-frontaliere și accesul investitorilor pe piețele externe;

— identificarea deficiențelor la nivel fiscal, care ar limita participarea investitorilor internaționali pe piața de capital din Moldova;

— crearea unei baze legislative și infrastructurale pentru facilitarea lansării instrumentelor creditare de tip Eurobond;

— elaborarea unei foi de parcurs pentru adaptarea cadrului legal din Moldova la acquis-ul comunitar, referitor la aspectele care reglementează companiile public listate în materie de guvernanță corporativă și raportare.

 

Ministerul își propune, astfel, să faciliteze fluxul de capital și investiții între companii și investitori și să contribuie la dezvoltarea și creșterea economică a Republicii Moldova.