Articol

17.03.2022

MAIA și Agenția Franceză de Dezvoltare au discutat despre următoarele etape orientate spre consolidarea și modernizarea sectorului de irigare

Conducerea Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) a avut o ședință cu reprezentanții Agenției Franceze de Dezvoltare (AFD), pentru a discuta detalii tehnice și termenii de referință privind Studiul de pregătire a proiectului (PPS) pentru un program de adaptare și atenuare la schimbările climatice prin consolidarea și modernizarea sectoarelor forestiere și de irigații din Moldova. Astfel, părțile au convenit asupra a trei componente principale:

 

1. Programul de reformă și dialogul politic: Programul se va baza pe un dialog politic ce vizează definirea unei matrice de reformă a managementului irigațiilor și forestier. Guvernul Republicii Moldova se va angaja la anumite reforme și politici, iar matricea va include un set de indicatori pentru a urmări implementarea reformelor.

2. Un program de asistență tehnică (finanțat cu grant) va oferi sprijin pentru implementarea și monitorizarea anumitor reforme în domenii specifice de intervenție.

3. Un sprijin bugetar, pentru care plățile sunt condiționate de realizarea indicatorilor matricei de politici.

 

Totodată, grație suportului partenerilor externi, țara noastră va beneficia de analize complexe, de runde consultative și un set de recomandări, pentru a spori capacitățile de adaptare la efectele negative ale schimbărilor climatice.

 

Sursa: https://maia.gov.md/ro