Articol

19.01.2024

MAIA anunță lansarea Apelului pentru depunerea cererilor de subvenții în avans pentru îmbunătățiri funciare și protecție a solului

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA) anunță lansarea Apelului de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare, ameliorare și protecție a solului.

 

Termenul limită de depunere a cererilor este 15 martie 2024.

 

Dosarele de solicitare a subvenției sunt considerate eligibile conform criteriilor de evaluare stabilite în Regulamentul privind condițiile și procedura de acordare a subvențiilor în avans pentru proiectele investiționale de îmbunătățiri funciare în implementarea Programului de Îmbunătățiri Funciare în scopul asigurării managementului durabil al resurselor de sol pentru anii 2021-2025, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 985/2020. Astfel, conform criteriilor de eligibilitate, solicitantul subvențiilor poate fi persoană juridică/fizică sau unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi, care deține teren în proprietate, posesie sau folosință, înregistrat în modul stabilit de lege, și urmează să implementeze proiectul într-o unitate administrativ-teritorială de nivelul întâi.

 

De menționat este faptul că suportul statului constituie 80% din valoarea proiectului eligibil și nu va depăși 800 mii lei. Plățile vor fi efectuate în două tranșe:

 

— I Tranșă — 70% din valoarea subvenției, care va fi achitată în condiția prezentării dovezilor cofinanțării din partea Beneficiarului în proporție de cel puțin 20%, din valoarea proiectului investițional;

 

— II Tranșă – 30% din valoarea subvenției, se va efectua în baza cererii de debursare, la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative.

 

Cererile de solicitare a subvenției în avans se depun pentru următoarele submăsuri:

 

— Submăsura nr. 1: Prevenirea și combaterea eroziunii solului.

— Submăsura nr. 2: Ameliorarea chimică a solurilor.

— Submăsura nr. 3: Conservarea și sporirea fertilității solurilor.

 

Dosarul de solicitare a subvenției în avans se depune de către solicitant la subdiviziunea teritorială a Agenției de Intervenții și Plăți pentru Agricultură, după care este transmisă Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare pentru evaluare și aprobare.

 

Sursa: https://maia.gov.md