Articol

09.12.2022

Mai puțină birocrație pentru antreprenori!

Ministerul Economiei vine să propună unele modificări în Codul Muncii, prin faptul că unele prevederi care sânt obligatorii, să devină opționale, printre care:

— evidența zilnică a orelor de muncă,

— programarea anuală a concediilor,

— existența regulamentelor interne,

— existența precontractelor,

— efectuarea preavizărilor și cererilor despre începerea concediului,

— comunicarea cu angajații prin panouri informative.

Adițional, în domeniul relațiilor de muncă au fost propuse:

— permiterea semnării contractelor individuale de muncă pe durată determinată cu salariații angajați în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, fără limitări,

— eliminarea raportărilor privind salariații către centrele militare, informație care deja există în resursele administrative,

— excluderea obligativității achitării indemnizației de concediu în avans,

— excluderea obligativității utilizării doar a cursului BNM pentru salariile stabilite în valută, astfel fiind permise cursurile altor bănci, agreate de părți etc.

Ministrul Alaiba a precizat că verificările agenților economici constituie una din principalele probleme pentru antreprenori, în special pentru cei începători, întrucât acestea comportă risc de abuzuri și corupție.

 

De aceea a fost propusă modificarea, în cazul agenților economici care activează mai puțin de trei ani, organele de control să nu poată aplica amenzi, efectuând doar controale consultative, cu excepția cazurilor grave și repetate.

Sursa: https://me.gov.md/ro