Articol

04.02.2023

Lansarea Apelului de depunere a cererilor de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte de îmbunătățiri funciare

Deținătorii de terenuri, pot depune cereri de solicitare a subvențiilor în avans pentru proiecte investiționale de îmbunătățiri funciare, ameliorarea și protecția solului, până la 7 martie curent.

 

Cererile de solicitare a subvenției în avans se depun pentru următoarele trei submăsuri:

— Prevenirea și combaterea eroziunii solului;

— Ameliorarea chimică a solurilor;

— Conservarea și sporirea fertilității solurilor.

 

Criteriile de eligibilitate stabilesc că, solicitant al subvențiilor poate fi persoana juridică/fizică sau unitatea administrativ teritorială de nivelul întâi, care deține teren în proprietate, posesie sau folosință, înregistrat în modul stabilit de lege, și urmează să implementeze proiectul într-o unitate administrativ — teritorială de nivelul întâi.

 

De menționat este faptul că suportul statului constituie 80 % din valoarea proiectului eligibil ce nu va depăși 1 milion de lei.

 

Plățile vor fi efectuate în două tranșe:

I Tranșă — 70% din valoarea subvenției, care va fi achitată în condiția prezentării dovezilor cofinanțării din partea Beneficiarului în proporție de cel puțin 20% din valoarea proiectului investițional;

II Tranșă – 30% din valoarea subvenției se va efectua în baza cererii de debursare, la darea în exploatare a obiectului investiției și prezentarea actelor confirmative.

 

 

Dosarul de solicitare îl depune solicitantul la oficiile teritoriale ale AIPA din jurisdicția în care va efectua investiția. Drept urmare, informăm solicitanții că pachetul de documente necesar, ce urmează a fi depus, poate fi accesat pe site-ul AIPA https://bit.ly/3wOOGNe

Sursa: https://maia.gov.md