Articol

04.05.2022

În atenția beneficiarilor de subvenții pentru agricultură

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) informează publicul larg cu privire la gradul de executare a cerilor de acordare a sprijinului financiar recepționat în anul 2021.

În primele 4 luni ale anului 2022 AIPA a debursate pe contul solicitanților de subvenții  478 mil. lei din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural (FNDAMR) pentru următoarele mecanisme:

— Subvenții post- investiționale – 439 mil. lei;

— Subvenții în avans pentru dezvoltarea proiectelor start-up – 12,3 mil. lei;

— Subvenții în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural – 26,6 mil. lei.

FNDAMR în anul 2022 constituie 1500 mil. lei și va fi suplinit cu 250 mil. lei în urma rectificării bugetului de stat.

Eligibili pentru subvenționare, sunt producătorii agricoli, autoritățile publice locale de nivelul întâi și entitățile economice ce desfășoară activități non-agricole care efectuează investițiile în conformitate cu criteriile de eligibilitate stabilite în de Legea 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural și Regulamentelor de subvenționare, iar AIPA are menirea de a verific corectitudinea realizării proiectelor.

Totodată, reiteram că conform Legii nr. 215/2020 pentru modificarea unor acte normative (legea deoffshorizării), nu sunt eligibile pentru subvenționare achitările efectuate în cadrul operațiunilor de schimb al mărfurilor (barterul), de compensare, ce rezultă din contractele de cesiune, precum și cele efectuate către persoanele juridice înregistrate sau cu reședința în jurisdicții care nu implementează standarde internaționale de transparență.

În urma celor relatate, AIPA reiterează că își asumă angajamentul de a autoriza plățile către producătorii agricoli care au efectuat investiții în perioada precedentă în mod prioritar, ulterior va purcede la examinarea și autorizarea cererilor de acordare a subvențiilor recepționate în anul curent.

Notă: Doar în anul 2021, în baza clasificare producătorilor agricoli (PA), suma subvenției solicitate din FNDAMR a fost repartizat în modul următor:

— pentru 2910 PA mici –506,1 mil. lei;

— pentru 1337 PA mijlocii — 543,2 mil. lei;

— pentru 361 PA mari — 299,3 mil. lei.

Astfel, cele mai multe investiții le-au efectuat producătorii agricoli mici și mijlocii care au accesat 77,8% din valoarea subvențiilor recepționate.

Sursa: http://aipa.gov.md