Articol

03.09.2023

Guvernul Republicii Federale Germania va oferi 10,7 milioane euro sub formă de grant Republicii Moldova pentru dezvoltarea IMM-urilor

10,7 milioane euro sub formă de grant vor fi oferite în sprijinul dezvoltării IMM-urilor din Republica Moldova de către Ministerul pentru Cooperare Economică și Dezvoltare (BMZ) al Republicii Federale Germania prin intermediul Băncii Germane de Dezvoltare (KfW)

În perioada 7 — 11 august 2023, la Chișinău s-a desfășurat Misiunea de Evaluare a Băncii Germane de Dezvoltare (KfW), formată din reprezentanți ai Biroului Central KfW, Germania, Ambasadei Germaniei la Chișinău și Oficiului KfW din Republica Moldova.

În cadrul acesteia, au avut loc un șir de întâlniri cu reprezentanți ai Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, Ministerului Finanțelor și Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), precum și ai altor entități naționale vizate în cadrul viitorului proiect de dezvoltare.

Obiectivul Misiunii a fost de a analiza și evalua, de comun cu autoritățile naționale implicate, perspectivele viitorului proiect, în vederea determinării fezabilității, beneficiilor și riscurilor asociate.

Proiectul Facilitarea Dezvoltării IMM-urilor din Republica Moldova va fi finanțat de Guvernul Republicii Federale Germania în vederea susținerii Republicii Moldova în eforturile sale de a promova dezvoltarea economică durabilă, conform Negocierilor Guvernamentale Moldo-Germane privind Cooperarea pentru Dezvoltare, desfășurate în iulie 2023. Proiectul prevede oferirea unui grant de 10,7 milioane euro ca parte a Pactului de stabilitate pentru Europa de Sud-Est, în scopul îmbunătățirii accesului la finanțare a IMM-lor, în calitatea lor de promotor al creșterii economice și creării de locuri de muncă.

Conform discuțiilor, grantul va fi utilizat exclusiv pentru refinanțarea împrumuturilor investiționale  acordate IMM-lor, prin intermediul Fondului pentru Antreprenoriat și Creștere Economică (FACEM), gestionat de ODA. Misiunea s-a încheiat cu semnarea unui Proces-verbal, care prevede acțiunile viitoare necesare în scopul atingerii obiectivului de dezvoltare propus, precum și indicatorii de rezultat care vor sta la baza implementării Proiectului.

Proiectul va avea o durată de 3 ani și va fi implementat și gestionat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului.

 

Sursa: https://www.oda.md