Articol

20.09.2022

FONDUL PENTRU ANTREPRENORIAT ȘI CREȘTERE ECONOMICĂ A MOLDOVEI – UN NOU INSTRUMENT GUVERNAMENTAL DE FINANȚARE A MEDIULUI DE AFACERI

Întreprinderile mici și mijlocii din Moldova vor avea acces la finanțare pe termen lung în baza unui fond de creditare în condiții preferențiale. Astăzi au fost lansate discuții publice privind crearea Fondului pentru Antreprenoriat și Creștere Economică a Moldovei (FACEM), instrument nou în portofoliul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA). Obiectivul fondului este de a oferi afacerilor cu potențial de creștere credite cu dobândă redusă prin intermediul băncilor și altor instituții financiare partenere. Potrivit așteptărilor prezentate de specialiști, costurile resurselor creditare accesate prin FACEM urmează a fi mai mici cu cel puțin 30%  față de cele practicate la moment în sistemul financiar.

 

Fondul  FACEM va fi gestionat de către ODA, care va elabora produse de finanțare și instrucțiunile necesare pentru gestiunea corectă, transparentă și eficientă a banilor.  Produsele de finanțare ale FACEM vor fi elaborate în conformitate cu prioritățile politicilor publice stabilite de către Guvern, Ministerul Economiei și alte instituții de stat relevante. De asemenea, acestea vor ține cont de condițiile stabilite în acordurile cu partenerii de dezvoltare și donatori. ÎMM-urile vor putea accesa produsele de finanțare (credite avantajoase) prin intermediul băncilor sau alte instituții financiare, care au încheiat un contract de colaborare cu ODA.

Resursele financiare din care va fi constituit FACEM vor veni din alocările de la bugetul de stat, mijloacele financiare alocate de către partenerii de dezvoltare și/sau donatori (credite/împrumuturi, asistență financiară și tehnică, granturi), veniturile obținute din creditare și recreditare şi din alte surse legale. Pentru capitalizarea Fondului pentru Antreprenoriat și Creștere Economică a Moldovei (FACEM) au fost bugetate pentru anul 2022 resurse financiare în valoare de 70 milioane lei. Pe parcursul următorilor ani se preconizează capitalizarea suplimentară în valoare de  2,7 miliarde lei (anul 2023 – 450 milioane lei; anul 2024 – 1 miliard lei și în anul 2025 – 1 320 milioane lei).

Evenimentul a fost organizat de Ministerul Economiei și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului cu susținerea GIZ Moldova, Guvernului Germaniei și Guvernul Suediei.

 

Sursa: https://odimm.md/ro