Articol

15.02.2022

Facilitatea de Creditare a Tinerilor: Fondurile de finanțare au fost suplinite cu 120 milioane lei în anul 2022

Tinerii antreprenori vor putea accesa în continuare credite prin intermediul Programului Facilitatea de Creditare a Tinerilor (FCT), fondurile de finanțare (faza II) în acest sens fiind suplinite cu 120 milioane lei pentru anul 2022.

Programul FCT are scopul de ameliorare a accesului tinerilor întreprinzători la resurse creditare pentru  dezvoltare la rate fixe reduse, susținând implementarea ideilor de afaceri, crearea și menținerea locurilor  de munca ale acestora acasă, contribuind la diminuarea consecințelor pandemiei COVID-19 asupra întreprinderilor sectorului real.

Sursele de finanțare ale Programului FCT sunt mijloacele circulante ale liniilor de credit investiționale finanțate din împrumuturi externe de stat pentru dezvoltare și recreditate întreprinderilor sectorului real prin intermediul I.P. Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGPAE) și a Instituțiilor Financiare Partenere (IFP) eligibile, care își asumă toate riscurile de credit.

Ratele anuale fixe ale IFP la creditele rambursabile recreditate în cadrul Programului FCT pentru beneficiarii finali se recomandă a nu depăși 6 %, ceea ce este cu câteva puncte procentuale mai avantajos în comparație cu ratele medii la creditele comerciale acordate în sectorul bancar din resursele băncilor.

Activități ale beneficiarilor, cheltuielile cărora pot fi eligibile pentru finanțare:

  • procurarea mărfurilor şi serviciilor, inclusiv a capitalului circulant în conformitate cu condițiile generale ale liniei de credit administrate de OGPAE, din care se finanțează sub-proiectul;
  • afaceri  în agricultură şi în alte domenii de activitate eligibile pe tot teritoriul țării.

Pentru a păstra ratele promoționale, afacerile/întreprinderile/sub-împrumuturile tinerilor nu se vor cesiona, dărui, sau înstrăina în primii 2 ani de acțiune a creditului.

 

Beneficiari ai Programului pot deveni persoane juridice înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, fondatorii cărora sunt tinerii cu vârsta cuprinsă între 18-35 de ani, la momentul prezentării cererii de finanțare la IFP intermediară și persoanele care dețin cel puțin 75% din proprietatea întreprinderii.

Valuta și suma maximă a unui sub-împrumut: 1 500 000 lei;

Maturitatea sub-împrumuturilor:  

  • până la 8 ani pentru proiecte investiționale și până la 4 ani pentru completarea mijloacelor circulante necesare;
  • perioada de grație -până la 12 luni.

Alte condiții de recreditare pot fi determinate între beneficiari și IFP intermediare, care vor analiza și prelua toate riscurile de credit.

Accesul beneficiarilor finali la resursele FCT este acordat prin intermediul următoarelor IFP:

BC „MAIB” S.A.

BC „Moldindconbank” S.A.

BC „Fincombank” S.A.,

BC „Energbank” S.A.

BC „Comertbank” S.A.

BC „ProCredit Bank” S.A.

BC „EuroCreditBank”S.A.

BC „Victoriabank” S.A.

OTP Bank  S.A.

O.C.N. Microinvest  SRL

O.C.N. Corporația de Finanțare Rurală S.A.

 

Sursa: https://mf.gov.md/ro/