Articol

28.01.2023

Eliminarea barierelor birocratice în dezvoltarea mediului de afaceri — consultări publice cu reprezentanții mai multor ministere

Un grup de lucru, prezidat de ministrul Economiei,Dumitru Alaiba s-a întrunit pentru consultări, referitor la modificarea mai multor legi, menite să elimine barierele biroctratice în dezvoltarea mediului de afaceri.

 

La ședință au participat reprezentanți ai Ministerului Economiei, Cancelariei de Stat, Ministerului Justiției, Ministerului Apărării, Ministerului Muncii și Protecției Sociale, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării regionale, Serviciului Fiscal de Stat, Ministerul Culturii etc.

 

Printre subiectele abordate au fost cele referitor la simplificările pe domeniul relațiilor de muncă și pe simplificarea controalelor, cum ar fi:

 

— permiterea semnării contractelor individuale de muncă pe durată determinată cu salariații angajați în domeniul tehnologiilor informaționale și comunicațiilor, fără limitări,

— eliminarea raportărilor privind salariații către centrele militare, informație care deja există în resursele administrative,

— excluderea obligativității achitării indemnizației de concediu în avans,

— excluderea obligativității utilizării doar a cursului BNM pentru salariile stabilite în valută, astfel fiind permise cursurile altor bănci, agreate de părți etc.

Sursa: https://me.gov.md/ro