Articol

25.05.2022

Comunicat informativ privind implementarea Facilității de Creditare a Tinerilor, faza II

I.P .Oficiul de Gestionare a Programelorde Asistență Externă, fondat de Ministerul Finanțelor al R.M. informează privind debutul cu succes al programului Facilitatea de Creditare a Tinerilor, faza II și finanțarea primelor 120 de sub-proiecte private viabile ale tinerilor întreprinzători în sumă totală de circa 66.4 milioane lei, cu distribuire  în 31 raioane și localități ale țării.

 

Mijloacele împrumuturilor contractate sunt utilizate pentru procurarea de bunuri și servicii pentru dezvoltarea afacerilor inițiate de tinerii antreprenori în toate domeniile economiei naționale. Partea preponderentă a cererii de resurse o constituie investițiile în mijloace fixe, circa 70% din numărul total al afacerilor finanțate.

 

Ratele anuale de dobândă pentru utilizarea fondurilor FCT II sunt avantajoase, fixe atât pentru instituțiile financiare intermediare partenere, cât și pentru sub-împrumutați, atenuând în mod real costurile resurselor, mai ales ținând cont de evoluția ratelor în creștere la creditele sectorului bancar. Pentru beneficiarii finali de sub-împrumuturi ratele la creditele obținute nu vor depăși 6.0 % anual, astfel fiind create condiții avantajoase pentru susținerea și capitalizarea inițială a afacerilor tinerilor, menținerea activitățiilor și creării locurilor noi de muncă.

 

Tinerii sunt încurajați să se adreseze la instituțiile financiare partenere și filialele acestora, la care se vor depune cererile pentru împrumuturile preferențiale finanțate din liniile de credit investiționale din împrumuturile externe de stat acordate pentru dezvoltare:

 1. BC “Moldova-Agroindbank”S.A.
 2. OTP BankS.A.
 3. BC „Moldindconbank” S.A
 4. BC „Fincombank” S.A
 5. BC „Energbank” S.A
 6. BC „Comertbank” S.A
 7. BC „ProCredit Bank”S.A.
 8. BC „EuroCreditBank”S.A.
 9. BC“Victoriabank” S.A.
 10. OCN „Microinvest” SRL
 11. OCN „Corporația de Finanțare Rurală”

Pentru anul 2022 programului FCT II au fost alocate 120.0 milioane lei, din care mai sunt disponibile spre recreditare și asimilare circa 53.6 mln. lei. Programul se finanțează din fondurile liniilor de credit ale proiectelor investiționale de stat administrate de OGP AE și instituțiile financiare partenere, care își asumă toate riscurile de credit.

 

Sursa: ogpae.gov.md