Articol

24.09.2022

CHESTIONAR PENTRU ANTREPRENORI „EVALUAREA FACTORILOR ECOSISTEMULUI ANTREPRENORIAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA”

Institutul Național de Cercetări Economice realizează chestionarea antreprenorilor în cadrul proiectului de cercetare științifică „Evaluarea multidimensională și dezvoltarea ecosistemului antreprenorial la nivel național și regional în vederea impulsionării sectorului IMM în Republica Moldova”. Proiectul se realizează în cadrul concursului național al Programelor de stat (2020-2023), finanțat din bugetul de stat al Republicii Moldova.

 

Obiectivul chestionării: Evaluarea impactului unor factori ai ecosistemului antreprenorial asupra dezvoltării antreprenoriatului în Republica Moldova.

Puteți contribui la completarea chestionarului  în vederea obținerii opiniei Dvs vizavi de provocările, legate cu capitalul uman, instituțiile și organizațiile de susținere, inovațiile, cultura antreprenorială, piețele de desfacere, cadrul normativ și reglementareaaccesul la capitalul financiar.

 

Informația obținută va fi prelucrată în formă generalizată și va permite de a identifica și argumenta factorii, care împiedică dezvoltarea antreprenoriatului în Moldova. În special, vor fi identificate problemele și necesitățile întreprinderilor în funcție de mărimea întreprinderii, genul de activitate, regiunea amplasării, precum și sexul antreprenorului.

Chestionarul poate fi găsit în internet (Google Forms) la următoarele link-uri:
— în limba română: aici

— în limba rusă: aici

 

Rezultatele obținute se vor discuta cu reprezentanții mediului de afaceri și ai autorităților de stat, pentru ca ulterior să servească ca argumentare pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare și susținere a antreprenorilor autohtoni.