Articol

22.10.2022

APEL de granturi pentru înființarea învelișurilor de ierburi destinate tinerilor și femeilor beneficiari finanțați în cadrul Proiectului de Reziliență Rurală

Programul: Proiectului de Reziliență Rurală (PRR) (IFAD VII)

Data lansării: 18.10.2022.

Termenul limită de aplicare: până la epuizarea fondurilor disponibile (30.000,00 dolari SUA)

Proiectul de Reziliență Rurală (PRR), finanțat de Fondul Fiduciar al Programului de Adaptare a Micilor Producători (Fondul ASAP), implementat de către Unitatea Consolidată pentru Implementarea Proiectelor IFAD (UCIP IFAD), acordă o atenție deosebită dezvoltării și implementării tehnologiilor performante în domeniul agricol și managementului durabil al solului.

Proiectul are ca obiectiv promovarea măsurilor de prevenire și stopare a proceselor de eroziune a solurilor, dar și de sporire a rezilienței ecosistemelor la schimbările climatice prin înființarea învelișurilor de ierburi în plantațiile multianuale (livezi și vii pentru struguri de masă).

Beneficiarii de granturi pot fi:

Întreprinderile agricole, sub orice formă organizatorică-juridică, conduse de tineri (până la 40 de ani) sau femei, care desfășoară activitate agricolă antreprenorială în zona rurală  și care au beneficiat anterior de finanțare (credite/granturi) în cadrul PRR.

Criterii de eligibilitate a beneficiarilor de grant:

  • Să dețină în proprietate și/sau arendă, pe un termen de cel puțin 5 ani (înregistrate la oficiul teritorial cadastral), plantații multianuale (livezi și vii pentru struguri de masă), care necesită înființarea învelișurilor de ierburi printre rânduri;
  • Să desfășoară activitate agricolă antreprenorială în zona rurală pe teritoriul controlat de autoritățile Republicii Moldova (prioritate se va acorda beneficiarilor din zonele de sud și centru a Republicii Moldova);

 Categoriile de învelișuri de ierburi eligibile pentru finanțare:

Înierbare în plantațiile multianuale – semănatul ierburilor perene în intervalul dintre rânduri, în plantațiile multianuale de livezi și/sau vii pentru struguri de masă, care contribuie la prevenirea și combaterea eroziunii solului.

Valoarea grantului și condițiile de finanțare:

  • Suma grantului – maximum 300 dolari SUA per ha;
  • Suprafața eligibilă pentru finanțare (efectiv înierbată) nu va depăși 10,0 ha;
  • Cheltuielile ce vor depăși suma de 300 dolari SUA per ha, vor fi suportate de beneficiari;
  • Suma grantului va fi achitată după semnarea Actului de recepție finală (atunci când ierburile au răsărit pe cel puțin 70% din suprafața înierbată și plantele ating înălțimea de 5-7cm).

NOTĂ:  Apelul de granturi va fi deschis în perioada 18 octombrie 2022 – 28 februarie 2023. Cererile de finanțare vor fi evaluate în ordinea ascendentă a înregistrării lor, după principiul ”primul venit, primul servit”, până la epuizarea resurselor prevăzute pentru această activitate în bugetul UCIP IFAD pentru anul 2023.

 

Sursa:http://www.ucipifad.md