Articol

26.08.2022

ANTREPRENORII DIN REPUBLICA MOLDOVA, SUSȚINUȚI CU FINANȚARE NERAMBURSABILĂ PENTRU A ACCEDE PE PIEȚE EXTERNE

20 de antreprenori, afacerile cărora au fost selectate spre finanțare în cadrul Programului de creștere a competitivității IMM și internaționalizarea acestora, au semnat contracte de finanțare nerambursabilă cu Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA).

Dintre aceștia, 9 agenți economici vor primi granturi până la 2 milioane lei. Valoarea totală a investițiilor ca urmare a implementării proiectelor investiționale va constitui circa 31 milioane lei, dintre care suma finanțării nerambursabile este de circa 14 milioane lei. Majoritatea întreprinderilor își propun să-și extindă piața de desfacere atât în România, cât și în alte țări din Uniunea Europeană cum ar fi: Germania, Italia, Polonia, Franța, Bulgaria, Portugalia și Irlanda. Totodată, unele companii își vor dezvolta capacitățile pentru  piața Marii Britanii și a SUA.

Alte 11 companii vor accesa Business Vouchere de până la 100 mii lei pentru dezvoltarea capacităților de export prin implementarea standardelor ISO 9001, elaborarea strategiilor de marketing, crearea componentelor de vizibilitate și introducerea altor elemente care facilitează prezența pe piețe externe.

Prin intermediul Programului de creștere a competitivității IMM și internaționalizarea acestora întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova pot accesa susținere financiară nerambursabilă de până la 2 milioane lei pentru consolidarea capacităților de promovare a produselor și serviciilor pe piețele externe. Programul susține atât achiziționarea serviciilor de dezvoltare a afacerii, cât și procurarea de echipamente, utilaje, instalații; înregistrarea și valorificarea drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală, achiziționarea obiectelor de proprietate intelectuală; procurarea francizelor, licențelor, software, materiilor prime și a materialelor necesare procesului de producere.

Suportul financiar poate fi accesat de întreprinderile care activează pe piață de cel puțin 2 ani și demonstrează o evoluție ascendentă.

În anul 2022 prin intermediul Programului au fost aprobate finanțări pentru 55 de companii cu alocare din bugetul de stat de 44 milioane lei. Valoarea totală a investițiilor este de circa 95 de milioane.

Sursa: https://odimm.md/ro