Articol

25.11.2022

A FOST LANSAT MECANISMUL DE COMPENSARE A DOBÂNZILOR LA CREDITELE INVESTIȚIONALE ACCESATE DE ANTREPRENORI

Ministerul Economiei și Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) a prezentat, în cadrul unei conferințe de presă, platforma online și mecanismul de compensare parțială a dobânzilor la creditele accesate de ÎMM-uri în scop investițional. Astfel, întreprinderile mici și mijlocii pot depune cereri la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului pentru compensarea dobânzilor la creditele investiționale, contractate până la data 01 august 2022 de la bănci, Organizații de Creditare Nebancară (OCN) sau Asociații de Economii și Împrumut (AEl).

 

Potrivit Directorului ODA, Dumitru Pîntea, cererile de compensare pot fi depuse în format online pe compensatii.oda.md până la data de 28 februarie 2023.

„ODA va compensa 2 puncte procentuale  din dobânda aferentă creditelor pentru perioada lunilor august-decembrie 2022, iar suma cumulativă a compensației nu va depași 300 mii lei per agent economic. Pentru acest lucru sunt alocate 200 milioane lei din bugetul de stat.

Beneficiari ai compensației pot fi companiile clasificate în condițiile Legii 179/2016 cu privire la întreprinderile mici și mijlocii, dețin un credit investițional cu sold activ la situația din 1 august 2022, care a fost contractat pentru o perioadă de cel puțin 24 luni și este clasificat în categoria de risc „Standard”, sau „Supravegheat”.

Nu constituie obiect al compensării comisioanele și plățile percepute de Creditor pentru examinarea dosarului, de acordare, de deservire a creditului, pentru achitare anticipată, penalități, dobânzi de întârziere, precum și alte plăți decât dobânda.

Cererile de compensare pot fi depuse în format online pe https://compensatii.oda.md/, în care se vor indica informații despre intreprindere, certificatul de la Creditor și copia contractului de credit.  Plata compensației se va efectua lunar, în luna următoare acceptării cererii și aprobării statutului de beneficiar, cu suportul Agenției de Guvernare Electronică (AGE) prin intermediul mecanismelor MPay care asigură posibilitatea de transferare rapidă a banilor.

 

Sursa: https://odimm.md/ro