Articol

15.10.2022

APELURI DE GRANTURI ACTIVE!!!

ODA recepționează în regim continuu proiecte investiționale pentru accesarea finanțării nerambursabile prin intermediul Programului de retehnologizare și eficiență energetică a întreprinderilor mici și mijlocii. Valoarea maximă a suportului financiar este de până la 2 milioane lei.


ODA recepționează în regim continuu proiecte investiționale pentru accesarea finanțării nerambursabile prin intermediul Programului de transformare digitală a întreprinderilor mici și mijlocii. Valoarea maximă a suportului financiar este de până la 500 mii lei.


ODA recepționează în regim continuu solicitările de accesare a suportului non-financiar (cursuri de instruire) pentru ecologizarea proceselor de producere și prestare a serviciilor prin intermediul Programului de Ecologizare a ÎMM. Cursurile de instruire în domeniul ecologizării sunt cu titlu OBLIGATORIU pentru toate companiile active pe piață până la 2 ani de activitate care aspiră să acceseze, ulterior, suport financiar nerambursabil în cadrul Programului de Ecologizare a ÎMM.


ODA recepționează în regim continuu proiecte investiționale pentru accesarea finanțării nerambursabile prin intermediul Programului de Ecologizare a ÎMM. Valoarea maximă a  grantului este de până la 200 mii lei. Contribuția proprie este de minim 30 %.

Pentru Concursul de granturi, sunt eligibile companiile active pe piață de până la 2 ani, care au parcurs cu titlu obligatoriu cursurile de intruire antreprenorială din cadrul Programului de Ecologizare a ÎMM. Pentru afacerile, care au peste 2 ani de activitate, instruirile sunt opționale.


ODA anunță recepționarea în regim continuu a solicitărilor de accesare a suportului financiar prin intermediul  “Programului de Creștere și Internaționalizare a ÎMM”.


ODA recepționează în regim continuu formulare de înscriere la cursurile de instruire antreprenorială prin intermediul Programului  „Start pentru Tineri”. Instruirile vor ajuta tinerii să-și proiecteze un plan de afaceri pentru a putea concura ulterior la etapele de finanțare.


ODA recepționează în regim continuu proiecte investiționale pentru accesarea finanțării nerambursabile prin intermediul Programului “Start pentru Tineri”. Valoarea grantului este de până la 200 de mii lei (70% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 30% contribuție proprie a aplicantului).ODA recepționează în regim continuu proiecte investiționale pentru accesarea finanțării nerambursabile prin intermediul Programului “PARE 1+1”.ODA recepționează în regim continuu proiecte investiționale pentru accesarea finanțării nerambursabile prin intermediul Programului “PARE 1+2”.


ODA oferă garanții de stat în regim continuu pentru creditele accesate de la băncile comerciale. Suma garanțiilor acoperă până la 80% din creditele acordate de instituțiile bancare din R.Moldova.

 

Sursa: https://odimm.md/ro