Articol

15.07.2022

În atenția beneficiarilor de subvenții pentru agricultură

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) aduce la cunoștință despre rezultatele executării cererilor de acordare a sprijinului financiar și valorificarea FNDAMR pentru prima jumătate a anului 2022.

 

Astfel, în primele 6 luni ale anului 2022, AIPA a debursat pe contul solicitanților de subvenții  aproximativ 819 mil. lei din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR) pentru următoarele mecanisme:
— subvenții post — investiționale – 717 mil lei;
— subvenții în avans pentru dezvoltarea proiectelor start-up – 13 mil. lei;
— subvenții în avans pentru îmbunătățirea nivelului de trai și de muncă în mediul rural – 40 mil. lei;                                                                           
— plăți directe per cap de animal — 49 mil. lei.

 

Amintim, FNDAMR în anul 2022 constituie 1750 mil. lei.

Eligibili pentru subvenționare sunt producătorii agricoli, autoritățile publice locale de nivelul întâi și entitățile economice ce desfășoară activități non-agricole care efectuează investițiile în conformitate cu criteriile de eligibilitate stabilite de Legea 276/2016 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural și Regulamentele de subvenționare.

 

Totodată, AIPA reiterează că-și asumă angajamentul de a autoriza plățile către toți producătorii agricoli care au depus dosarul pentru subvenționare și întrunesc criteriile de eligibilitate.

NOTĂ: Prin mecanismul de subvenționare în avans, pentru prima jumătate a anului 2022, s-au debursat surse financiare pentru 117 proiecte, și anume:
1. proiecte pentru dezvoltarea rurală — 77 proiecte;
2. proiecte start- up — 40 proiecte.

 

Sursa: http://aipa.gov.md/ro